Cases


Bente Bøllingtoft Lindstrøm

Værktøj: Tips til målrettede møder med resultater

På rigtig mange arbejdspladser går en alt for stor procentdel af en arbejdsdag med at holde møder. Hos nogle er det mere end 50 % af arbejdsdagen, der går med møder. Til mange af møderne er der indkaldt efter udtrykket ’The more the merrier’.

Lars H. Nielsen

Performancekultur i verdensklasse – mental turn around i den finansielle sektor

Er det i orden at ville være de bedste og oven i købet sige det højt? Og hvordan får man en hel virksomhed til at engagere sig og efterstræbe "high performance" og ambitiøse mål? Læs her om metoder fra organisationsudviklingen, hvormed man kan forsøge at skabe en homogen "performancekultur", som understøtter virksomhedens resultatskabelse.

Claus Durck Hovej

Rød + blå ≠ lilla?! Synergieffekter og kultursammenstød i Sterling-Maersk Air-fusionen

Islandske investorer købte i 2005 det danske lavprisflyselskab Sterling European Airlines K/S og fusionerede i september 2005 selskabet med Maersk Air A/S og skabte Sterling Airlines A/S. Efter en kompliceret fusion, en konsoliderende driftsperiode, efterfulgt af en tid med frasalg og større afskedigelser, gik Sterling Airlines A/S konkurs ultimo oktober 2008. Dette er (lidelses-)historien om hele processen set i bagklogskabens ulideligt klare lys, som her fortælles fra HR-direktørens perspektiv.

Karsten Auerbach

Visuelle metoder i fusionsprocesser

Kultur er et abstrakt begreb. I en fusion handler det om møde mellem to forskellige grupper medarbejdere med hver deres vaner, værdier, spilleregler, billeder af fremtiden og forestillinger om rigtigt og forkert. Visuelle metoder går kort sagt ud på at sætte ord på billeder og billeder på ord for at få disse forestillinger ud af hovedet og ned på papir.

Tina Lund

Kulturen under uddannelse

Denne case behandler et omstillingsprojekt, der er blevet til i forbindelse med en ny afdelingsleders forsøg på at bringe samarbejdsformerne a jour. Hvad kan en leder gøre, hvis kulturen på en arbejdsplads er blevet så indgroet, at medarbejderne fagligt set er uvillige til at lære nyt og derfor holder stædigt fast i ineffektive arbejdsgange?

Chef over cover

I 2010 etablerede konsulenthuset Hartmanns Chef-over-cover-ugen som en pendant til tv- programmet ’Undercover chef’. En uge om året bytter virksomhedens seks strategiske ledere lederkasketten ud med et praktikantskilt og tager på besøg rundt i virksomhedens forskellige afdelinger. Det gælder også for Hartmanns’ administrerende direktør, Anne-Mette Ravn, som hvert år ser frem til at få praktikantskiltet på.

Michael Martini

DONG Energy har styr på stressforebyggelse

Hos Danmarks største energiselskab arbejder man målrettet på at forebygge stress og undgå stressrelateret sygefravær. Det handler om at skabe en sund arbejdskultur og om at klæde lederne på til opgaven.