Cases


Helle Groth Christensen

Udviklende konfliktmægling blandt fagprofessionelle

Dette er en fortælling om, hvordan en samarbejdskonflikt mellem to personer, bredte sig til en ukontrolleret konflikt, der gav markante følgevirkninger i resten af organisationen. Læs her, hvor svært det er at genetablere et respektfuldt arbejdsmiljø i en afdeling, hvis den øverste ledelse i virksomheden ikke når at reagere tilpas hurtigt og åbent i forhold til konflikten.