Værktøjer


Udvikl andre gennem feedback

Med dette værktøj får du en praktisk anvendelig processkabelon til gennemførelse af en feedback-session.

Niels Carmel

Indgriben i konflikter

Værktøjet her er tænkt som en hjælp til at få lidt struktur på den dagligdags konfliktbehandling. Hvem er egentlig konfliktens parter, og hvad drejer konflikten sig om? Har parterne ret, når de udpeger konfliktens kerne? Værktøjet her angiver en række praktiske skridt at gennemgå til støtte for konfliktanalysen.