Værktøjer


Henrik Merkelsen

Forandringskommunikationskurven

Der breder sig en forståelse af, at dårlig og mangelfuld kommunikation ofte er (hoved-)årsag til, at virksomhedsændringer ikke opnår medarbejdernes forståelse og støtte, og derfor aldrig giver de tilsigtede gevinster. Dette værktøj giver anvisninger til ledelsens kommunikation i forandringens forskellige faser.

Anthony F. Buono

Fusionernes paradokser

Hvorfor er fusioner så svære at håndtere? I denne artikel præsenteres en række paradokser, som gør sig gældende i forbindelse med fusioner. Paradokserne viser, at fusioner er en kompleks affære, med mange modstridende interesser. Artiklen fungerer som et værktøj til at styrke forberedelsen af fusionsprocessen og bevare realismen igennem forløbet.