Artikler


Involver de rette medarbejdere

Det gælder om at finde de rette personer i organisationen, når der skal ske forandringer, og det er typisk nogle helt andre personer end dem, lederen normalt ser.

Rikke Kristine Nielsen

Få succes med din virksomhedssammenlægning

Ifølge den amerikanske ledelsesprofessor Anthony Buono giver mellem en tredjedel og halvdelen af alle fusioner ikke det ønskede resultat, hvilket skyldes såkaldte ”fusionsdilemmaer.” Hvilke faldgruber er det ledelsen står overfor i et sammenlægningsforløb? Og hvad kan ledelsen være særligt opmærksom på for at undgå at ”gå i fælden”?

Anthony F. Buono

Fusioner med omtanke

Undersøgelser viser, at virksomheder, der fusionerer eller opkøber andre virksomheder, har en tendens til at begå fejl, der betyder, at den forventede værdiforøgelse aldrig realiseres. Læs om de mange udfordringer i denne artikel, der også kommer med bud på, hvordan man undgår de værste fælder.

Birgitte Michelsen

Det finansielle supermarked

Antallet af fusioner mellem både store og små danske organisationer har været stigende. Denne artikel sætter fokus på, hvilken betydning en fusion kan have for ledere og medarbejdere. Med udgangspunkt i en række metaforer illustreres, hvilke forskellige perspektiver der findes på fusioner og forandringsprocesser generelt.

Lone Schrøder Jeppesen

Direktører på lynvisit

Interim Management er for alvor ved at vinde fodfæste i Danmark. Virksomhederne har fået øje på gevinsterne ved at hyre en chef midlertidigt.