Artikler


Bente Bøllingtoft Lindstrøm

NLP til udvikling af mennesker på arbejdspladsen

NLP - også kaldet Neurolingvistisk Programmering - har siden 1970'erne udviklet sig til en meget stor værktøjskasse med praktiske og psykologiske redskaber, som bruges til alt fra kommunikation, samarbejde, personlig udvikling, selvledelse, lederudvikling, forhandling, konfliktmægling og ændring af indgroede programmer. Denne artikel omhandler det generelle om NLP på arbejdspladsen, hvor begreberne sættes på plads.

Nick Milton

At vælge samtaleform til fremme af videndeling

Samtale er bredt anerkendt som det bedste videndelingsværktøj, men den forkerte samtale kan opbygge barrierer for videndeling. Viden og sand forståelse kan deles gennem samtale, men ikke gennem enhver form for samtale. Problemet er, at samtaler gør mange ting, og videndeling er kun én af dem. At forstå, hvordan samtaler fungerer, og være i stand til at påvirke samtalestilarter gennem facilitering, er vigtige redskaber i viden ledelse.

Ella Schumann

Konflikter skal løses – ikke vindes

Konflikter på arbejdspladsen får stadig større opmærksomhed, idet de fleste virksomheder har fået øjnene op for de omfattende ressourcer, der går tabt i dårligt fungerende relationer. Mistillid og uenighed binder energi, mens tillid og enighed frigiver den. At kunne håndtere konflikter handler således om en fælles vilje til at tale sig frem til win-win situationer.

Finn Steffens, Richard R. Gesteland

Sammenligning af nordiske forretningskulturer

Svenskere, nordmænd, finner og danskere deler en forretningskultur, som udmærker sig ved at være resultatorienteret, at have en ligefrem kommunikationsstil, at være uformel, at have en præcis tidsopfattelse og en reserveret udtryksform. Der er dog også nogle nuancer, der adskiller de nordiske lande fra hinanden. Og sommetider er små forskelle næsten mere irriterende end de store.

Torben Heikel Vinther

Lønforhandling - ingen tidsrøver

Det er en udpræget holdning blandt mange ledere, at lønforhandling er noget, der tager lang tid. Det behøver det imidlertid ikke at være, hvis man sætter det i relation til, hvad man kan få ud af det produktions- og ledelsesmæssigt.

Finn Steffens

Interkulturel forretningsadfærd – en introduktion til Richard R. Gesteland

Hvad gør en person mere succesfuld end en anden, når det drejer sig om at sælge, lede og forhandle i andre kulturer? Hvad glæde kan man have af at sætte sig ind i den kultur, som ens udenlandske forretningsforbindelser og samarbejdspartnere er opvokset i? Hvad er kultur? Hvad er de ”gyldne regler” for den internationale leder? Hvilket udbytte kan man forvente, hvis man forbereder sig og træner sig interkulturelt?

Inge Aagaard

Det globale mindset som brobygger mellem kinesisk og dansk ledelse

Når vi slår op i avisen, ser stillingsannoncer eller læser fagbøger støder vi på et ”globalt mindset” som et kompetencekrav til den globale leder. Vi ved det godt, og mener måske selv at vi naturligt besidder det, men praksis viser noget andet. Selv om verden bliver mindre og lettere tilgængelig, og vi i kantinen møder kollegaer af forskellige nationaliteter, så er faktum at vi arbejder ud fra hver vores kulturelle fundament. Selvom vi umiddelbart virker ens, så handler det om at bygge bro gennem samarbejde mellem forskelle.