Artikler


Lene Flensborg

Design talentudvikling, så både talent og virksomhed udvikler sig

På CBS har man skabt et talentforløb for de administrative medarbejdere, som f.eks. kan være med til at svare på, hvordan man sikrer, at talentudvikling bliver et fælles anliggende for virksomheden og talenterne? Og hvordan talentudvikling bliver en god forretning på kort sigt?

Edith Kahlke

Den gode jobsamtale - og hvorfor det er så svært

Den vigtigste investering, en virksomhed kan gøre, er at få mennesker med de rigtige kompetencer til at være med til udvikle og drive virksomheden. Hvad enten vi taler videnintensive og højteknologiske organisationer, produktion, servicevirksomheder eller offentlige organisationer, så ved vi, at det er mennesker, der gør en forskel.

Bjørn von Herbst

Hjælp til rekrutteringen - search eller selection?

Når en virksomhed står over for udfordringen at skulle tiltrække og ansætte nye medarbejdere, har den en række forskellige muligheder. Denne artikel vil forsøge at afdække de krav, virksomheden bør stille, såfremt det er ønskværdigt at inddrage en ekstern partner.

Susan E. Jackson, Randall S. Schuler

The Global Talent Management Challenge: Drivers and HR Actions for Attaining and Sustaining Global Competitive Advantage

I denne artikel beskrives og diskuteres forskellige HR-tiltag, der søger at håndtere de globale talent management udfordringer, som multinationale virksomheder møder. Konklusionen er bl.a. at topledelsen og dens tætte samarbejde med en professionaliseret HR-afdeling får en nøglerolle.

Jesper Havaleschka

Er HR et kvindefag?

Vi havde som udgangspunkt stillet os selv spørgsmålet, om det mon var muligt at identificere en egentlig HR-Profil – en fælles profil for de mennesker, der beskæftiger sig med HR området til daglig? Denne artikel er et forsøg på at besvare dette spørgsmål. Det vil sige i hvor stor udstrækning udgør mennesker, der arbejder med HR en homogen gruppe? Med udgangspunkt i Garudas Hoved-Hjerte-Ben model, følger her den gennemsnitlige grafiske profil for de deltagende HR-respondenter.

Rikke Kristine Nielsen

Rekruttering - den psykologiske kontrakt i støbeskeen

Indgåelse af en bæredygtig psykologisk kontrakt fra starten af samarbejdet mellem virksomhed og (kommende) medarbejder kræver realistisk rekruttering, retvisende employer branding samt utvetydig markedsføring af jobbet og arbejdsgiveren.

Kresten Jessen, Olav Jessen

Jagten på den rigtige medarbejder – på den rigtige måde

I kampen om at rekruttere og fastholde de dygtigste og mest loayle medarbejdere vinder selektionsværktøjer som personlighedstests og intelligenstests stadig større udbredelse. Men hvem vælger, hvilket selektionsværktøj virksomheden skal bruge, og hvilke signaler sender dette valg ud- og indadtil?

Rikke Kristine Nielsen

Den ”alternative begavelse” – om kulturel intelligens

Begrebet kulturel intelligens sigter mod at kunne vurdere forskellige personers evne til at operere i andre (national-)kulturer og sociale sammenhænge på en hensigtsmæssig og succesfuld måde.

Henrik Holt Larsen

Dilemmaer i tiltrækning af gode hoveder

Beslutningen om, hvem man vælger at ansætte, hører til virksomheders mest langsigtede: Dels rækker konsekvenserne mange år frem i tiden, og dels har ansættelserne meget store konsekvenser for virksomhedens liv. Men at rekruttere medarbejdere – særligt de dygtigste - er en proces fyldt med dilemmaer.

Jørgen Peter Madsen

Kravanalyse

Kravanalysen skal føre frem til en beskrivelse af de personer, der vil egne sig til jobbet. Hvilke karakteristika skal de generelt have?

Jørgen Peter Madsen

Jobanalyse

Denne tekst er et uddrag fra bogen ”Systematisk personaleudvælgelse: Teori og Praksis” (2001), og den beskriver en række metoder til jobanalyse. Hver af metoderne ledsages af checklister eller grundige vejledninger. Lær at komme helt ned i detaljen i jobanalysen via spørgeskemaer, interviews, egne observationer eller logbøger.

Michele Guarini

Stædig brug af intuition mod bedre vidende

Den intuitive metode bygger på et meget usikkert grundlag og negligerer fuldstændigt, at forudsigelser bygger på sandsynligheder. Man er derfor tvunget til at vælge videnbaserede metoder, hvis man skal investere sine penge ordentligt.

Rikke Kristine Nielsen

Når HR rekrutterer til HR: HR-medarbejder anno 2008

Hvad skal en HR-person egentlig kunne? Det er lang tid siden, at juridisk-administrativ kompetence inden for ansættelsesforhold og lønbogholderi kunne gøre det. Men det er efterhånden heller ikke længere nok at være velbevandret udi metoder og værktøjer til forvaltning af de menneskelige ressourcer.

Rikke Kristine Nielsen

Arbejdslivets talentspejdere

Hvis talentmassen skal udnyttes, er der mange fejlkilder at være opmærksom på for at sikre sig et fuldt overblik over ressourcerne. Det gælder om at bedrive mangfoldighedsledelse og være på forkant med egne fordomme og forkærligheder som den, der udpeger talentet.

Nikolaj Lunøe

Elefanten i dagligstuen. Kompleksitet i tænkning, samarbejde, ledelse og organisation

Elefanten i dagligstuen, som alle middagsgæsterne er enige om at ignorere. Sådan omtalte en kollega den canadiske organisationsteoretiker Elliott Jaques, der døde i 2003.

Edith Kahlke, Victor Schmidt

Vi får de ledere vi vælger

Ifølge en meningsmåling ville hver fjerde person på det amerikanske arbejdsmarked fyre deres chef, hvis de kunne. Om tallet er højere eller lavere i Danmark skal være usagt. Men gang på gang ser man, at lederudvælgelse lader de ansatte tilbage med et stort spørgsmålstegn.