Værktøjer


Claus Hellmann Hansen

At give en reference om en tidligere medarbejder/ansat

Dette værktøj er ment som en hjælp til alle, der i forhold til en arbejdssituation bliver bedt om at give en reference om en anden person, fx når denne søger ny stilling eller søger ind på en uddannelse. Derfor er målgruppen først og fremmest ledere på alle niveauer. Men også kolleger, medarbejdere og samarbejdspartnere, som fx leverandører eller kunder, kan komme ud for denne situation. Referencepersoner omfatter derfor i princippet enhver, der har haft lejlighed til at observere medarbejderen i en arbejdsmæssig sammenhæng.

Claus Hellmann Hansen

Afslag i forbindelse med stillingsbesættelse

Som hovedregel må virksomheder leve op til to standarder, når et afslag kommunikeres: En præcis dokumentation i forhold til et ansættelsesforløb og effektiv kommunikation. Men der er mange faldgruber mellem det ene yderpunkt: total ærlighed og det andet: tavshed.