Artikler


Thomas Milsted

Vejen ud af stress på arbejdspladser

Der har i de sidste 15 år været et stærkt fokus på̊ det psykiske arbejdsmiljø. Rundt omkring på̊ de danske arbejdspladser, har der været gennemført utallige og dyre projekter, med det formål at reducere den arbejdsrelaterede og efterhånden meget omkostningstunge stress. Som det ser ud nu, koster stress 1.5 millioner ekstra fraværsdage om året, og 430.000 danskere oplever hver dag alvorlige symptomer på stress. Det er en markant stigning sammenlignet med tidligere år, og man kan vel forsigtigt konkludere at indsatsen har slået fejl?

Helle Rosdahl Lund

Tre gode grunde til work life balance 2.0

Work-life balance er kommet for at blive, men ikke på den traditionelle måde, hvor vi primært har sat fokus på individuel balance, politikker om fleksibilitet i arbejdslivet, børnerum eller andre servicetiltag. I det 21. århundrede er det for snævert. Work-life balance 2.0 tager udgangspunkt i de ændringer, der er i måden vi arbejder på (work), måden vi lever på (life), og måden du skal balancere mellem medarbejdere, miljø og indtjening på.

Mette Fenger

Mål mangfoldigheden - det betaler sig

Det kan give gode rekrutteringsmuligheder, appellere til kunderne og styrke innovation og arbejdsglæde på virksomheden, hvis ledelsen prioriterer mangfoldighed. Men det er vigtigt at måle effekten, så mangfoldigheden ikke bare er til pynt.

Henrik Holt Larsen

Motivation og engagement - kun en tåbe frygter ikke uengagerede medarbejdere

Hvilke kræfter i mennesket og i menneskenes omgivelser driver dem til en bestemt adfærd? Hvilke kræfter dirigerer og kanaliserer menneskers adfærd i en bestemt retning eller imod bestemte mål? Få interessante og forskellige svar på motivationens hovedspørgsmål i dette kapitel hentet fra bogen ”Human Resource Management - Licence to work”.

Ib Ravn, Nina Tange

Videnarbejde og mening

Værdiskabelse er kun i økonomers og kuponklippernes øjne et spørgsmål om penge. I jo højere grad man oplever ens arbejdsplads skaber reel værdi i verden, i jo højere grad vil man opleve mening i sit arbejde. Læs mere her.

Rikke Kristine Nielsen

Husk de overlevende!

I tider med afskedigelser af medarbejdere er det vigtigt også at huske at tage hånd om dem, der ikke har mistet deres job, da det jo er dem, som skal føre virksomheden videre.

Kelly Pate Dwyer

Distanceledelse

Takket være teknologien og globaliseringen arbejder flere og flere virksomheder internationalt og i team. Mange virksomheder ansætter ”distanceteams”, hvor en leder i New York kommunikerer dagligt med kolleger i Boston, Los Angeles og Singapore.

Rikke Kristine Nielsen

Personalepolitik – for de (in-)humane ressourcer

Mennesket har vundet over maskinerne og indtager i dag førstepladsen som virksomhedens vigtigste ressource. Men måske kommer maskinerne ind i kampen igen på en helt ny måde inden for en ikke alt for fjern fremtid – som stadigt mere kunstigt intelligente og menneskelignede robotter, der vinder indpas i servicefagene langt fra automatiseret samlebåndsproduktion.

Henrik Holt Larsen

Giv medarbejderne albuerum

Videnmedarbejdere er en vigtig og eftertragtet kategori af medarbejdere. Men de vil ikke spises af med, at "reglerne siger" - de køber kun gode argumenter.

Inge Aagaard

Kinesiske virksomheder får øjnene op for ansvar og imagepleje

I Danmark og andre vestlige lande har det længe været almindeligt at private virksomheder frivilligt påtager sig et socialt ansvar (CSR - virksomhedens sociale ansvar). Men, - er der en tilsvarende udvikling i gang i Kina?

Rikke Kristine Nielsen

Brud og krænkelse af den psykologiske kontrakt

En oplevelse af, at virksomheden bryder eller krænker den psykologiske kontrakt, kan igangsætte en negativ spiral af sladder, ineffektivitet, sygefravær, sabotage, vanskelige samtaler og måske til sidst opsigelse af den ene eller den anden part.

Søren Schultz Hansen

Motivér med GPS og høj frekvens

Digitaliseringen og dens konsekvenser er ikke længere et abstrakt fremtidsscenarie, men er blevet den vigtigste strategiske udfordring for stort set alle virksomheder – også når det kommer til medarbejderledelse og motivation.

Mette Strange Noesgaard, Frances Jørgensen

Commitment og job crafting blandt videns medarbejdere

Gennem et toårige studie i en dansk software virksomhed undersøgte vi hvordan job crafting influerede videns medarbejders oplevelse af commitment. Med andre ord; hvilken betydning muligheden for selv at ændre ens job havde for medarbejderens bånd til virksomheden.