Værktøjer


Mette Baltzer Knudsen

Værktøj til afdækning af psykologiske kontrakter

Dette værktøj kan bruges til at sætte fokus på – og få større klarhed over – de psykologiske kontrakter, man er involveret i som medarbejder eller chef. Uanset om du kigger på din egen situation som ansat, eller du evt. har et ledelsesansvar over for andre, har du, og mødes du, med krav og forventninger, og det er netop disse, der er kernen i en psykologisk kontrakt.

Claus Hellmann Hansen

Hvad koster opsigelsen?

Du ved det er kostbart, når en medarbejder forlader firmaet – såkaldt frivilligt eller ved opsigelse. Men hvor dyrt er det i virkeligheden, når du medregner alle omkostninger?

Mads Lind-Holm

Checkliste til den aktie/anpartsbaserede aflønningskontrakt

I nærværende værktøj er der udarbejdet en checkliste, som indeholder de mest relevante kontraktmæssige elementer, man som minimum bør have kendskab til før accept og underskrivning af kontrakten.