Værktøjer


Claus Hellmann Hansen

Medarbejder-exit i et ledelsesperspektiv

En medarbejders sidste indtryk af sin tidligere arbejdsplads kan få indflydelse på en række forhold: Vil man evt. søge tilbage til virksomheden på et senere tidspunkt? Vil man anbefale virksomheden som arbejdsplads? Vil man tale pænt om virksomheden? Dette værktøj beskriver nogle af de politikker og den praksis, som kan anvendes af virksomheden, efter at det er besluttet, at et ansættelsesforhold skal ophøre, og den faktiske fratrædelse finder sted.

Lill Nielsen

Råd til implementering og forankring af strategier

Det er muligvis "trendy" med en udviklingsstrategi - men man skal ikke bare lave en strategi, fordi det ser godt ud. For nybegynderen, der for første gang skal formulere en sammenhængende personalestrategi, gælder det om at gå frem i overskuelige skridt, hvilket dette værktøj har til hensigt at hjælpe med.

Claus Hellmann Hansen

Management by Objectives – et klassisk værktøj til præstationsledelse

Begrebet Performance Management har vundet sit indpas og praktiseres på forskellige måder. Men uanset vinklingen af metoderne, har de alle rod i et andet begreb, som er blevet en managementklassiker – Management by Objectives eller forkortet, MBO.

Claus Hellmann Hansen

Værdiskabende HR-kompetencer

Hvis man er ansvarlig for en HR-funktion, dens organisering og for sikring af, at de rigtige kompetencer er til stede, har man brug for guidelines og inspiration. Formålet med dette værktøj er at skabe overblik over, hvilke HR-kompetencer man besidder, og på denne baggrund skabe en udviklingsplan for HR-kompetencerne. Vel at mærke gælder dette HR-kompetencer, som er værdiskabende for virksomheden. Dvs. kompetencer, der skaber handlinger med virkning og ikke blot en ”tom” aktivitet eller viden, der ikke anvendes.

Claus Hellmann Hansen

Exit-samtalen

En exit-samtale, også kaldet en fratrædelsessamtale, er en samtale, der tilbydes en medarbejder, når denne forlader arbejdspladsen. Samtalen finder sted mellem medarbejderen og en repræsentant for virksomheden. Det er vigtigt at understrege, at samtalen sker på frivillig basis, og den er derfor forskellig fra den samtale, hvor emnet er opsigelse af en medarbejder (afviklingssamtalen).

Claus Hellmann Hansen

Hvad koster opsigelsen?

Du ved det er kostbart, når en medarbejder forlader firmaet – såkaldt frivilligt eller ved opsigelse. Men hvor dyrt er det i virkeligheden, når du medregner alle omkostninger?

ROI (“Return on Investment”) og HR

Måling af HR-indsatser har været i fokus i de senere år. Det skyldes generelt ønsket om at kunne måle effekten af en HR-indsats, dvs. om man får ”value for money”. Især – og ideelt set – er der et stort ønske om at kunne foretage en slags ” ultimativ” måling af, om der er en sammenhæng mellem de omkostninger, der anvendes på en HR-aktivitet og den økonomiske gevinst, som fremkommer som resultat heraf.

Claus Hellmann Hansen

Grundlaget for effektiv Performance Management

De fleste virksomheder anvender i dag en eller anden form for samtalesystem. Imidlertid sker det ikke altid problemfrit. Derfor er formålet med denne beskrivelse at se på PM som et system, der i det daglige kan hjælpe ledere og medarbejdere, og ikke blot som en årlig samtale.

Jacob Sønderskov

Evaluer din ledelse igennem dialoger i stedet for tal og skab mere værdi

Når ledelsen skal evalueres er målinger og kvantitativ data typisk den mest populære evalueringsform – Spørgsmålet er imidlertid om det skaber den værdi man ønsker?

Undgå værdiløs kompetenceudvikling med ny metode

De fleste ledere er opmærksomme på, at kompetenceudvikling er vigtigt, men i praksis er der mange forhindringer og faldgruber på vejen mod en læring, der virkelig flytter organisationen op på et nye niveau i opgaveløsningen. I en hverdag hvor alle har hænderne fulde med at løse de faste opgave, kan en systematisk udvikling af nye kompetencer let glide i baggrunden.