Cases


Thorkil Molly-Søholm, Frances Jørgensen

Grundfos: Talenterne skal bidrage til at indfri ambitioner

Denne case handler om talentudvikling i Grundfos, hvor man på en workshop, med deltagelse af 40 udvalgte medlemmer af organisationen, fik skabt retningslinjerne for et globalt talentprogram med tre talentspor kaldet hhv. specialist, innovator og leder. Her kan hentes inspiration til opstart og udvikling af et velfungerende talentudviklingsprogram.

Rikke Kristine Nielsen, Torben Heikel Vinther

Strategien ind i dagligdagen

Denne case giver et indblik i det konkrete arbejde med strategiformulering samt forankring og implementering af en udviklingsstrategi hos ledere og medarbejdere på alle niveauer. En udviklingsstrategi kan styre en organisation i en bestemt retning, men strategiens værdi afhænger af, i hvor høj grad den også er handlinganvisende for den enkelte medarbejder.