Værktøjer


Pernille Kjeldgård

At gøre mangfoldighedsledelse til en forretningsfordel: En inspirationsmodel

Der findes ikke nogen fast køreplan eller én måde at gribe arbejdet med mangfoldighedsledelse an på. Det handler om at tage udgangspunkt i den virksomhedskultur og de redskaber, som allerede benyttes.

Finn Kramer

Ligestilling og ligeværd på din arbejdsplads - et spørgeskema

Dette spørgeskema kan bruges til at vinde overblik over medarbejdernes egne vurderinger af de forhold, som spiller ind i forhold til ligestilling og ligeværd på arbejdspladsen. Hvis kvinder og mænd på arbejdspladsen vurderer ligestillingen forskelligt – hvad er da grundlaget for denne forskel? Er det muligt for begge køn at udfolde deres potentialer på arbejdspladsen?

Rikke Kristine Nielsen, Finn Steffens

Facilitator’s Workshop Guide: Cultural Comparison with Gesteland’s Cultural Patterns

The guide is based on Richard R. Gesteland’s experience-based cultural patterns. The purpose is to increase cultural awareness and sensitivity. It may be used when preparing for a professional meeting between people of two or more culturess; e.g. China-Denmark or Sweden-Germany. Users typically include international key accounts, HR-personnel, project leaders, expatriates, process consultants, and facilitators engaged in cross-cultural sensitivity training. It may be used as a road map or process plan for individual cross-cultural training or when conducting workshops in smaller or larger groups.