Artikler


Maja Rosenstock

CSR og HR har brug for hinanden

CSR og HR lever i mange virksomheder hver deres liv uden den store kontakt med hinanden, men der er store potentialer i en tættere kobling mellem de to områder. Læs her om hvordan CSR og HR kobles tættere sammen.

Flemming Poulfelt

Ansvarlighed søges!

Når det går godt, kan alt (næsten) lykkes. Når det går den modsatte vej, er succesoplevelserne ofte færre. Tilsvarende er det næsten med fænomenet ansvarlighed, for der synes at være en omvendt sammenhæng mellem tidernes gunst og ansvarlighed: Jo bedre tider desto mindre ansvarlighed! Måske hård kost, men desværre ganske korrekt, hvis blikket vendes mod virkeligheden.

Rikke Kristine Nielsen

Multikulti-moral? Forretningsetik og kulturmøde

Moral er godt, dobbeltmoral er muligvis dobbelt så godt, når man skal omgås succesfuldt med folk fra andre kulturer. En værdimæssigt fleksibel adfærd kan være gavnligt for at opnå vellykkede kulturmøder – det tyder forskning i såkaldt kulturel intelligens på. Dét udfordrer offentlige og private virksomheders etik, brand og omdømme.

Rikke Kristine Nielsen

Samfundsansvarlighed – opgangstrend i nedgangstider?

Det er tankevækkende, at hvis der havde været halvt så meget politisk beslutningskraft til stede på COP15 i forhold til klimaspørgsmålet, som der er i forhold til CO2-reduktioner i fx Novo Nordisk, så havde hverken isbjørne og Stillehavs-øboer anledning til at se helt så slukørede ud, som det nu er tilfældet. Men hvis ikke virksomheder skal engagere sig i bæredygtig, ansvarlig vækst og udvikling for at tækkes en lovgivning, som politikerne ikke vil lave, hvem skal så give virksomhederne et vink med en vognstang?

Rasmus Kjærgaard Rasmussen

CSR-fælden: Som når en vegetar spiser bøf

Den strategiske kommunikation af CSR indeholder et farligt krisepotentiale. Ved eksplicit selv at kommunikere retningslinjer for præcis hvordan virksomheden bør opføre sig etisk og socialt ansvarligt, tigger man samtidig om at blive kigget i kortene af medier og aktivister.

Jakob Rasborg

Etisk regnskab: Dialog med fokus på enighed

Det etiske regnskab blev oprindelig udviklet som en metode, hvorved en virksomhed kan sikre sig, at dens værdigrundlag faktisk udtrykker den organisatoriske virkelighed. Metoden blev udviklet i 1988-89 i et samarbejde mellem Sparekassen Nordjylland og en forskergruppe ved Copenhagen Business School. Læs her for at komme bagom det etiske regnskab.

Peter Pruzan, Ole Thyssen

Det etiske regnskab i kort begreb

Etik er ikke en facitliste over rigtigt og forkert. Etik er heller ikke en stærk personlig følelse af, hvad der er rigtigt og forkert. Det er vigtigt, at mennesker har stærke personlige overbevisninger.

Christian Horn

Etik i daglig ledelse – stoppesteder og ståsteder

Ledere skal kunne håndtere problemstillinger, hvor der desværre ikke altid er nogen ”lette løsninger”. En del af de overvejelser, ledere her lægger til grund for deres beslutninger, er af etisk karakter. Denne artikel belyser, hvor det sker (etiske stoppesteder), og hvilke typer af begrundelser (etiske ståsteder) ledere lægger vægt på, når de tager deres beslutninger.