Værktøjer


Per Nikolaj Bukh, Karina Skovvang Christensen

Strategikort i praksis

Når man indfører balanced scorecard, starter man som regel med at udarbejde et strategikort for hele virksomheden eller en division. Som næste skridt i processen udvikles strategikort for de enkelte dele af organisationen ved en proces, der betegnes en kaskadering. I denne artikel viser vi, hvorledes en sådan kaskadering kan gennemføres i praksis.

Carsten Ørts Hansen

Forslag til opbygning af skelettet i et Balanced Scorecard

Den grundlæggende idé i Balanced Scorecard er, at organisationens strategi skal omsættes til begreber, der er let forståelige og handlingsrettede. Dette værktøj inddeler opbygningen af et Balanced Scorecard i fire trin. Værktøjet henvender sig til de personer, der skal i gang med at opbygge et Balanced Scorecard for første gang.