Artikler


Per Nikolaj Bukh, Karina Skovvang Christensen

Strategisk HR: Fra forretningstrategi til kompetence

Hvorfor virker strategien ikke? Det spørgsmål har mange ledere stillet sig selv – eller de er blevet spurgt om det af bestyrelsen. Problemstillingen er i praksis nært knyttet til, om virksomheden opnår den konkurrencemæssige fordel og når de finansielle mål, som var hensigten bag strategien. Tilsvarende kan spørgsmålet i mange offentlige virksomheder formuleres i relation til overholdelse af de politisk fastsatte budgetter, gennemførelsen af planlagte initiativer og realisering af servicemålsætninger.