Værktøjer


Få mere energi og overskud

Værktøjet er skabt til selvudvikling, og det henvender sig til alle, der ønsker at ændre livsstil, for derigennem at få mere energi og overskud i tilværelsen.

Stresshåndtering

I dette værktøj får du en forståelse for stress, hvad der er, hvad der udløser det og ikke mindst hvordan du kan håndtere din stress og blive mere robust overfor fremtidige belastninger i tilværelsen.

Bente Bøllingtoft Lindstrøm

Feedback

Dette værktøj omhandler kunsten at give sig selv og andre en positiv og konstruktiv feedback. Om sprogbrugets betydning samt at fokusere på det vi er gode til og det vi kan blive endnu bedre til.

Thomas Milsted

Strategi til håndtering af stress

Det er følelsen, der afgør, om vi bliver stressede, dvs. producerer stresshormoner. For at ændre følelsen kan vi ændre situationen, tanken eller lave nogle nye følelsesmæssige kapringer i situationen.

Thomas Milsted

Retningslinjer for et godt arbejdsmiljø

Når man arbejder med udviklingen af et godt arbejdsmiljø, bør man give sig god tid til forberedelsen og diskutere en god strategi.

Christian Borg Lauritzen

Ledelse af psykisk arbejdsmiljø: Idé-værktøjet

Idé-værktøjet kaldes ”omvendt brainstorm” (også kendt som ”negativ brainstorm”), og er en løsningsorienteret metode, der fungerer som en variation af almindelig brainstorm, hvor udgangspunktet er at producere mange gode idéer og bygge videre på hinandens tanker. Nogle gange er det lettere at producere negative idéer end positive. Det udnytter omvendt brainstorm på en enkel, morsom og lærerig måde.

Christian Borg Lauritzen

Ledelse af psykisk arbejdsmiljø: Domæne-værktøjet

Filosoffen Wittgenstein er ofte blevet citeret for at have sagt, at ”mit sprogs grænse er min verdens grænse”. Ved brug af domæneværktøjet kan et team eller en afdeling udvide den sproglige grænse for det psykiske arbejdsmiljø og sammen konstruere et mere klart sprog og dermed forståelse af deres psykiske arbejdsmiljø.

Christian Borg Lauritzen

Ledelse af psykisk arbejdsmiljø: Belastningsværktøjet

Belastnings-værktøjet kan anvendes af medarbejdere og ledere i fællesskab til at undersøge, om den enkelte medarbejders arbejdssituation er karakteriseret ved positiv eller negativ balance mellem krav og ressourcer.

Thomas Milsted

Gode råd om arbejdsglæde

Flere faktorer er afgørende for, hvordan det psykiske arbejdsmiljø opleves af den enkelte.

Thomas Milsted

Fremkaldelse og håndtering af stress

Stress er en biologisk reaktion. Stress er den måde, din krop reagerer på, når du bliver udsat for en ”stressor”.

Finn Kramer

Ligestilling og ligeværd på din arbejdsplads - et spørgeskema

Dette spørgeskema kan bruges til at vinde overblik over medarbejdernes egne vurderinger af de forhold, som spiller ind i forhold til ligestilling og ligeværd på arbejdspladsen. Hvis kvinder og mænd på arbejdspladsen vurderer ligestillingen forskelligt – hvad er da grundlaget for denne forskel? Er det muligt for begge køn at udfolde deres potentialer på arbejdspladsen?

Bente Bøllingtoft Lindstrøm

Værktøj 5: Feedback

Dette kapitel med nye værktøjer fokuserer på de positive elementer i forbindelse med tilbagemeldinger, samt hvordan du kan give en konstruktiv feedback til andre - og ikke mindst til dig selv.

Thomas Milsted

Støtte på arbejdspladsen

Flere nye undersøgelser inden for stressforskning viser, at det som forskerne kalder "menneskelig støtte" spiller en stor rolle for vores trivsel og sundhedstilstand.

Tina Lund

Værktøj til kollegial krisehjælp

Kollegial krisehjælp – eller psykisk førstehjælp – er kollegaernes umiddelbare og øjeblikkelige omsorg for den kollega, der har været udsat for en krisesituation. Førstereaktionen fra kollegaerne har stor betydning for, hvordan medarbejderen vil overvinde hændelsen og er også afgørende for effekten af den efterfølgende professionelle hjælp.

Michael Martini, Caroline Ahlgren Tøttrup

Værktøj: Mål dine medarbejderes stressniveau

Lederen har et særligt ansvar for at forebygge, opdage og håndtere stress på arbejdspladsen, men en hektisk hverdag kan gøre forebyggelsen svær. Her får du et værktøj til at identificere dine medarbejderes trivsels- og stresstilstand, så du kan opretholde det gode arbejdsmiljø i en travl hverdag.

Bente Bøllingtoft Lindstrøm

Værktøj: Det du kan gøre for at minimere stress og følelsen af at være bagud

Der er mange ting, som du kan gøre for at styre dig igennem alle dagens møder og opgaver, uden at miste overblikket og uden følelsen af at halse bagefter, parret med en følelse af ikke at slå til.