Cases


Tina Lund

Krisehjælp er også til forebyggelse

Nogle lever med risikoen og angsten for vold, trusler og andre voldsomme oplevelser på deres arbejdsplads. For dem er det alfa og omega, at arbejdspladsen tager ansvar, støtter op om dem og har en struktureret tilgang til risikoen – både som en del af dagligdagen og når og hvis krisen skulle ramme.

Tina Lund

Ledere mobbes også

Når man taler mobning på arbejdspladsen, forbinder man det ofte med overordnede, der mobber underordnede. Det modsatte finder dog også sted.

Tina Lund

Kulturen under uddannelse

Denne case behandler et omstillingsprojekt, der er blevet til i forbindelse med en ny afdelingsleders forsøg på at bringe samarbejdsformerne a jour. Hvad kan en leder gøre, hvis kulturen på en arbejdsplads er blevet så indgroet, at medarbejderne fagligt set er uvillige til at lære nyt og derfor holder stædigt fast i ineffektive arbejdsgange?

Tina Lund

Mindre stress og større arbejdsglæde gennem ny samarbejdsmetode

Mange arbejdspladser er plaget af stress og problemer med at få arbejdsdagen til at hænge sammen. Dette har konsekvenser for medarbejdernes velvære og arbejdsglæde og arbejdspladsen som helhed.

Anne Helbo Jespersen

Forandringer tager tid

Albertslund Kommune har fokus på sygefraværet. Kommunen har tidligere haft en stigning i sygefraværet, og på den baggrund har man gennemført et pilotprojekt for at få forbedret det psykiske arbejdsmiljø - og herigennem nedbragt sygefraværet - på en af kommunens arbejdspladser.

Michael Martini

DONG Energy har styr på stressforebyggelse

Hos Danmarks største energiselskab arbejder man målrettet på at forebygge stress og undgå stressrelateret sygefravær. Det handler om at skabe en sund arbejdskultur og om at klæde lederne på til opgaven.