Værktøjer


Mette Jacobsen

Aftaler om prøvetid i ansættelsesforholdet

Prøvetid er lavet som en mulighed for gensidig afprøvning af ansættelsesforholdet. Prøvetiden gælder begge veje, både for arbejdsgiveren og for arbejdstageren.

Anette Poulfelt

Standardformularer for firmabilordning

Hvem har ansvaret for rengøringen? Hvem betaler reparationerne? Hvilke køreture gives der refusion for? Og hvornår skal bilen udskiftes til en nyere model? To typer af standardformularer for firmabilordninger.

Anette Poulfelt

Standardformular for aftale om mobiltelefoner

Virksomheder, der udstyrer deres ansatte med mobiltelefon, finder det ofte hensigtsmæssigt, at brugen af mobiltelefonen er fastlagt kontraktligt i forbindelse med indgåelse af ansættelsesforholdet.

Anette Poulfelt

Ansættelseskontrakten - udfærdigelse og godkendelse

Ved udfærdigelse af et ansættelsesbevis til en ny medarbejder er det vigtigt at få alle relevante forhold nedfældet så korrekt som muligt.

3 spørgsmål, der afslører alt

Medarbejderes personlighed er afgørende. Her er en enkel måde at få at vide på, om en kandidat er den rigtige for din virksomhed.

Peter Lind Nielsen

Checkliste til retningslinjer for medarbejderes brug af IT-ressourcer

Medarbejdernes anvendelse af IT-ressourcer som fx e-mail og internet er omdiskuteret og gribes forskelligt an. Få i dette værktøj inspiration til udfærdigelse af retningslinjer på området.

Mette Baltzer Knudsen

Værktøj til afdækning af psykologiske kontrakter

Dette værktøj kan bruges til at sætte fokus på – og få større klarhed over – de psykologiske kontrakter, man er involveret i som medarbejder eller chef. Uanset om du kigger på din egen situation som ansat, eller du evt. har et ledelsesansvar over for andre, har du, og mødes du, med krav og forventninger, og det er netop disse, der er kernen i en psykologisk kontrakt.

Claus Hellmann Hansen

Afslag i forbindelse med stillingsbesættelse

Som hovedregel må virksomheder leve op til to standarder, når et afslag kommunikeres: En præcis dokumentation i forhold til et ansættelsesforløb og effektiv kommunikation. Men der er mange faldgruber mellem det ene yderpunkt: total ærlighed og det andet: tavshed.

Tina Lund

Når virksomheden overvejer personalegoder

Personalegoder kan gives på mange niveauer og kan være et redskab i rekruttering og fastholdelse, og mange virksomheder ønsker derfor at bruge disse. For at personalegoderne skal virke efter hensigten, er der dog forskellige overvejelser, der er gode at gøre sig, inden man vælger personalegode for den enkelte medarbejder eller medarbejderstaben som helhed.

Claus Hellmann Hansen

Grundlaget for effektiv Performance Management

De fleste virksomheder anvender i dag en eller anden form for samtalesystem. Imidlertid sker det ikke altid problemfrit. Derfor er formålet med denne beskrivelse at se på PM som et system, der i det daglige kan hjælpe ledere og medarbejdere, og ikke blot som en årlig samtale.

Tina Lund

Inspiration til personalegoder

Personalegoder spænder vidt både i form og indhold. Få inspiration i dette værktøj.

Anette Poulfelt

Skabelon til ansættelsesbevis for funktionærer

Et ansættelsesbevis har til formål at give medarbejderen overblik over alle væsentlige vilkår i ansættelsesforholdet, i det omfang disse forhold ikke fremgår af ansættelseskontrakten eller på anden måde er kommunikeret skriftligt til medarbejderen. Denne skabelon kan tjene som udgangspunkt for udarbejdelsen af et ansættelsesbevis, der passer specifikt til din virksomhed.