Artikler


Svend-Erik Engh

Organisatoriske fortællinger

Historiefortællingen er et stærkt værktøj, der er velegnet til at indfange en virkelighed, der er så kompliceret, at økonomiske beskrivelser sjældent formår at give det samlede billede. Læs her om den rolle, historierne spiller i enhver organisation og om, hvordan de verserende historier kan bruges som et bevidst redskab til organisatoriske forandringer.

Dorte Futtrup

Kraka i netværk

Historiefortælling - eller storytelling - bliver anvendt af organisationer og virksomheder som et ledelses- og styringsværktøj. Det er blevet en fremgangsmåde til indkredsning af værdier, kultur, holdninger og til udvikling af vision, strategi og identitet.

Flemming Poulfelt

Den skrøbelige troværdighed

Fænomenet troværdighed står i dag i høj kurs. Dels erkender mange ledelser, at troværdighed er et centralt led i deres forretningsmæssige gøremål, og dels fremgår fænomenet indirekte ved, at virksomheder fx fremhæver tillid og tilsvarende dyder højt i deres profilering.

Svend-Erik Engh

Bliv en bedre historiefortæller!

Historiefortælleren Svend-Erik Engh er i dette værktøj optaget af spørgsmålet om, hvad der sker mellem fortælleren og tilhøreren i selve fortællesituationen. Hvad er det, der sker, som gør, at tilhøreren involveres både i dannelsen af billeder og i forståelsen af historien?

Forretningsværdien af videnledelse

Hvad er Knowledge Management? En lille by i midtvesten i USA? Nej, selvfølgelig ikke. Knowledge Management er et ledelseskoncept, som kom stærkt frem fra midten af 1990′erne, og som fortsat udbredes stærkt på verdensplan. Et ledelseskoncept som kan påvise stærke, dokumenterede resultater i mange million klassen i store og internationale virksomheder. I Danmark har mange placeret opgaven i IT-afdelingen og overset, at det er imellem mennesker videndeling sker.

Bo Krüger

3 grunde til at møder kan ændre din organisation til det bedre

Møder er ikke bare en hyggelig lille ting i organisationen, på linje med kopi- eller kaffemaskinen, som ledelsen ikke behøver at bekymre sig om. Møder er overalt, hele tiden og udgør en enorm del af det moderne arbejdsliv.