Værktøjer


Bente Bøllingtoft Lindstrøm

Værdien af at lytte - og spørge for at forstå

Har du tænkt over hvad der gør forskellen på, om du har hul igennem i din kommunikation? Hvad er det der gør, at andre lytter til det du siger? Der er flere ting du kan gøre, for at få større lydhørhed overfor det du siger.

Bente Bøllingtoft Lindstrøm

Feedback

Dette værktøj omhandler kunsten at give sig selv og andre en positiv og konstruktiv feedback. Om sprogbrugets betydning samt at fokusere på det vi er gode til og det vi kan blive endnu bedre til.

Bente Bøllingtoft Lindstrøm

Værktøj: Test af drømme og mål - Disneys kreativitetsstrategi - samt fremtidscheck

En af barriererne for, at drømme ikke bliver til konkrete mål, der igen kunne blive til konkrete planer og handlinger, er, at man kommer i tvivl om, hvorvidt målet kan realiseres. Dette værktøj tager fat i netop den problematik, idet det retter sig mod alle faserne i at gøre drømme til realiserbare mål.

Bente Bøllingtoft Lindstrøm

Målopstilling og handlingsplan med SMARTØF-modellen

Dette værktøj består af redskaber og gode råd til, hvordan du sætter mål op, som du virkelig ønsker at nå - og hvordan du arbejder på at få opfyldt dem i både privatlivet og arbejdslivet.