Værktøjer


Karin Nicholson

Formidling, dialog og debat ved medarbejderundersøgelser

Hvis resultaterne af en medarbejderundersøgelse skal omsættes til praksis, må hele organisationen inddrages. Dette værktøj er en praktisk guide til afholdelse af Appreciative Inquiry-workshops, hvor resultaterne formidles og i fællesskab fortolkes, og som sikrer, at organisationen faktisk tager ved lære af en medarbejderundersøgelse.

ROI (“Return on Investment”) og HR

Måling af HR-indsatser har været i fokus i de senere år. Det skyldes generelt ønsket om at kunne måle effekten af en HR-indsats, dvs. om man får ”value for money”. Især – og ideelt set – er der et stort ønske om at kunne foretage en slags ” ultimativ” måling af, om der er en sammenhæng mellem de omkostninger, der anvendes på en HR-aktivitet og den økonomiske gevinst, som fremkommer som resultat heraf.

Claus Hellmann Hansen

Måling af uddannelseseffekt

Måling eller evaluering af kurser, uddannelser, træning, e-learning m.m. er en kompliceret sag og rummer mange muligheder for misforståelser. Det skyldes først og fremmest, at hvis man fx mener, at effekten af et kursus alene er en konsekvens af det, som foregår i kursuslokalet, vil man ”skyde langt forbi”. Virkningen af et kursus har mindst lige så meget at gøre med de omgivelser, som kursisten kommer fra og skal tilbage i.

Finn Kramer

Ligestilling og ligeværd på din arbejdsplads - et spørgeskema

Dette spørgeskema kan bruges til at vinde overblik over medarbejdernes egne vurderinger af de forhold, som spiller ind i forhold til ligestilling og ligeværd på arbejdspladsen. Hvis kvinder og mænd på arbejdspladsen vurderer ligestillingen forskelligt – hvad er da grundlaget for denne forskel? Er det muligt for begge køn at udfolde deres potentialer på arbejdspladsen?