Værktøjer


Flemming Poulfelt

Checkliste ved anvendelse af konsulenter

At få det bedste ud af anvendelsen af eksterne konsulenter kræver af ledelsen, at den har gjort sig nogle konkrete overvejelser omkring, hvad dette indebærer, både før, under, og efter et konsulentforløb. Dette værktøj stiller en række spørgsmål, som, når de besvares, vil ruste ledelsen til at gå velforberedte ind i et fremtidigt konsulentsamarbejde.