Artikler


Udenomssnak i Facebooks tidsalder

De teknologiske muligheder har ændret spændvidden af medarbejderens aktionsradius som kommunikator både på og uden for arbejdspladsen. Og det er ikke kun i forhold til telefon og e-mail, at såvel teknologien som arbejdspladskulturen har flyttet på sig – også instant messenging (chat) og sociale netværkssider faciliterer en kommunikationsmæssig sammenblanding af arbejde og fritid.

Henrik Wenøe

Hvorfor stress- og mobbepolitikker er spild af tid

Vi har igennem de seneste år oplevet, at virksomheder bruger mange ressourcer på at lave stress- og mobbepolitikker. Hvorfor ikke i stedet bruge tiden på at lave en trivselspolitik for dine medarbejdere?

Rikke Kristine Nielsen

Har I en holdning til afskedigelser? Om afskedigelsespolitik

Afskedigelser koster – mentalt og økonomisk – for både ledere og medarbejdere, hvad enten de skal forlade virksomheden eller være med til at drive forretningen videre. Retningslinjer omkring afskedigelse kan være med til at skabe tryghed i en ellers akavet situation.

Rikke Kristine Nielsen

Personalepolitik – for de (in-)humane ressourcer

Mennesket har vundet over maskinerne og indtager i dag førstepladsen som virksomhedens vigtigste ressource. Men måske kommer maskinerne ind i kampen igen på en helt ny måde inden for en ikke alt for fjern fremtid – som stadigt mere kunstigt intelligente og menneskelignede robotter, der vinder indpas i servicefagene langt fra automatiseret samlebåndsproduktion.

Rikke Kristine Nielsen

Arbejdslivets fred?! Om hygiejnefaktorer og overspringshandlinger i ”Fjæsbogens” tidsalder

Mange virksomheder opdaterer deres it-politik til også at omfatte forbud mod besøg på sociale netværkssider, der betragtes som organiseret tidsspilde og overspringshandlinger, der hører fritiden til. Men er det udenomssnak, der bør foregå i fritiden? Eller er det en naturlig konsekvens af de flydende grænser mellem arbejdsliv og privatliv?

Flemming Poulfelt

Hvordan betragtes virksomheden som arbejdsplads?

Mange analyser viser, at der er en positiv sammenhæng mellem, hvordan en virksomhed er som arbejdsplads og virksomhedens evne til at skabe resultater. I hvert fald kan der findes empirisk belæg for, at virksomheder, som er attraktive arbejdspladser, ofte skaber fornuftige resultater.

Poul Erik Jensen

Tal dog med medarbejderne - og tal et sprog de forstår!

Det er nok ikke helt forkert at postulere, at der er gået lidt mode i Human Ressource Management (HRM), hvor scenen er besat af unge ambitiøse mennesker med en god teoretisk ballast og tidligere sportsfolk, som engang har løbet så stærkt, at de har vundet et verdensmesterskab.

Marianne Sommer

Socialrådgivning i arbejdstiden

”En medarbejder i min afdeling drikker - hvordan tackler jeg det? Jeg skal skilles og har svært ved at klare mit arbejde i øjeblikket - hvad gør jeg? En af mine medarbejdere har fået en museskade - hvad gør jeg?” Læs her om arbejdet med at implementere en ansvarlig socialpolitik i en større organisation.

Jan Struwe Poulsen, Flemming Blønd

Slip personalepolitikken løs

Der tales ofte om personalepolitik, men mange sidder med den oplevelse, at personalepolitikken er blevet ”stående på hylden”. Den er ikke rigtig kommet videre.

Lone Ingemann, Sten Svensson

Fredagsøllens sociale betydning

Hvad enten det er en fredagsøl på kanten af skrivebordet eller bowlinghallen tirsdag aften, så er det sociale netværk, der dannes blandt arbejdskolleger til tider utroligt stærkt. I nogle tilfælde varer det endda i mange år efter, at nogle af deltagerne har forladt arbejdspladsen.