Artikler


Jan Struwe Poulsen

Resultatløn - og ledelse

Det er en stor ledelsesmæssig udfordring at arbejde med resultatløn. Det stiller krav til lederen om at tydeliggøre, hvad der prioriteres år for år, idet alt jo ikke kan give resultatløn, men at det kun bruges i forhold til at nå opfyldelse af bestemte mål.

Torben Heikel Vinther

Lønforhandling - ingen tidsrøver

Det er en udpræget holdning blandt mange ledere, at lønforhandling er noget, der tager lang tid. Det behøver det imidlertid ikke at være, hvis man sætter det i relation til, hvad man kan få ud af det produktions- og ledelsesmæssigt.

Michael Kjøller-Petersen, Mads Lind-Holm

Incitamenter for ledelse og medarbejdere

Debatten om aktiebaseret aflønning er hensigtsmæssig og interessant, fordi den indeholder mange synspunkter og kan vurderes i flere forskellige perspektiver. Tekstens forfattere prøver at give debatten et mere kvalificeret grundlag og dermed redegøre for nogle af de relevante argumentationer for og imod aktieaflønning.

Henrik Holt Larsen

Er vi på vej mod en lønrevolution?

Undersøgelser viser, at langt de fleste medarbejdere foretrækker valgfrihed mellem forskellige goder i deres overenskomst frem for fælles regler for alle. Det afspejles i stigende interesse for de såkaldte bruttoløns- eller cafeteriaprincipper. Læs her om lønrevolutionen.