Artikler


Er diversitet en ressource eller en forhindring i HR’s håndtering af coronakrisen?

Er diversitet en ressource eller en forhindring i HR’s håndtering af Corona? For at belyse dette har jeg talt med tre forskellige HR-chefer, der har stået for deres virksomheds krisehåndtering.

Caroline Ahlgren Tøttrup

God hverdagsledelse i en anderledes hverdag

Som leder har du sikkert den sidste tid været udfordret af at skulle bedrive kriseledelse, virtuelt og på distancen, og nu - hvor der for de fleste er begyndt at komme lidt mere ro på- melder medarbejdernes behov for hverdagsledelse sig med fornyet intensitet. Men hvordan bedriver du god, nærværende hverdagsledelse i en helt anderledes hverdag?

Christian Horn

Den undersøgende leder - Data i daglig ledelse

I denne artikel argumenteres der for, at lederen med fordel her kan indtage en undersøgende holdning. Selvom dette er teoretisk begrundet i både klassisk og nyere ledelsesteori, er det i langt mindre grad praktisknært undersøgt og udfoldet.

Lene Flensborg

Design talentudvikling, så både talent og virksomhed udvikler sig

På CBS har man skabt et talentforløb for de administrative medarbejdere, som f.eks. kan være med til at svare på, hvordan man sikrer, at talentudvikling bliver et fælles anliggende for virksomheden og talenterne? Og hvordan talentudvikling bliver en god forretning på kort sigt?

Bente Bøllingtoft Lindstrøm

Værktøj: Tips til målrettede møder med resultater

På rigtig mange arbejdspladser går en alt for stor procentdel af en arbejdsdag med at holde møder. Hos nogle er det mere end 50 % af arbejdsdagen, der går med møder. Til mange af møderne er der indkaldt efter udtrykket ’The more the merrier’.

Olav Damholt, Christian Horn

Er fremtidens kompetenceudvikling medarbejder-drevet og strategiudviklende?

I denne artikel vil vi give vores bud på de fremspirende tendenser, vi tror vil udfolde sig yderligere og derved komme til at præge udviklingen af virksomheders arbejde med kompetenceudvikling de kommende år.

Kirsten Ørbæk

WEBINAR: Kultur- og værdiprocesser

Kirsten Ørbæk er uddannet cand. psyk. og har gennem flere år arbejdet med organisationsudvikling. Kirsten vil på dette webinar sætte fokus på, hvordan du opbygger og implementere processer for kultur- og værdiudvikling, som kan være understøttende for den løbende forandringsproces de fleste virksomheder gennemgår.

Ole Lauridsen

WEBINAR: Læringsstile for videndeling i organisationen

Ole Lauridsen er ikke mindst kendt fra P4’s Sproghjørnet. Hans forskning er bl.a. inden for Human Resource Management PKM (Personligt Knowledge Management) og metoder for individet til at opbygge og lære viden og Læring i arbejdslivet, læringsstile i uddannelser, temabuilding og ledelse. Ole vil på webinaret give os indsigt i læringsstile til at forstå og optimere videndeling i organisationen.

Frances Jørgensen, Mette Strange Noesgaard, Josefine Weigt-Rohrbeck

Converging Hard & Soft Approaches to HRM

Compared to many other disciplines, formal Human Resource Management (HRM) has a relatively short history, even when its predecessors (e.g. Personnel Management, Human Relations) are taken into account. During this time, many different perspectives have emerged concerning how HRM should be viewed and practiced. One of the most prevailing discussions within HRM has been whether a “hard” or “soft” approach, or what is often referred to as control- versus commitment-oriented HRM, will result in the greatest impact on organizational performance.

Jens Martinus Pedersen

WEBINAR: Optimering af netværk

Hvordan kan man optimere sit eget og medarbejdernes netværk, så det tilfører større faglig viden og relevante kontakter? Det er blot nogle af de svar, webinaret giver dig svar på.

Olav Damholt, Christian Horn, Jørgen Beck

Selvledelse, strategi og forretningsudvikling

Den nyeste udvikling i arbejdet med selvledelse peger i retning af et øget fokus på forretningen. Vi vil i artiklen redegøre nærmere for den udvikling og ud fra egne erfaringer eksemplificere, hvordan man kan arbejde med strategisk selvledelse i praksis. Herunder vil vi bidrage med begrebet ”selvledelsesbaseret strategi”, der indebærer, at de selvledende medarbejdere er medskabere af virksomhedens forretningsmæssige grundlag.

Per Nikolaj Bukh, Karina Skovvang Christensen

Strategisk HR: Fra forretningstrategi til kompetence

Hvorfor virker strategien ikke? Det spørgsmål har mange ledere stillet sig selv – eller de er blevet spurgt om det af bestyrelsen. Problemstillingen er i praksis nært knyttet til, om virksomheden opnår den konkurrencemæssige fordel og når de finansielle mål, som var hensigten bag strategien. Tilsvarende kan spørgsmålet i mange offentlige virksomheder formuleres i relation til overholdelse af de politisk fastsatte budgetter, gennemførelsen af planlagte initiativer og realisering af servicemålsætninger.

Puk Scharbau, Tine Lassenius Kramp

Fremtidens forandringsledelse

Forandring er ofte forbundet med frygt, smerte og usikkerhed, fordi vi bliver nødt til at bevæge os uden for vores komfortzone for at lære nyt. I sådan en læreproces opstår der usikkerhed og smerte, særligt i begyndelsen. Det er ligesom, da vi lærte at cykle. Først væltede vi et par gange og slog os. Sidenhen blev det sjovt, og vi udfordrede os selv mere og mere. Til sidst cyklede vi uden at tænke over det. At beherske kommunikationen i transformative forandringer vil gøre, at du kan sikre de rammer, der skal til, for at du sammen med dine medarbejdere kan skabe plads til en ny, unik og konkurrencedygtig forretningstilstand.

Jørgen Gjengedal Madsen, Thomas Johansen

Organisatoriske stjernestunder – i lyset af en systemisk anerkendende praksis

Forfatteren udfolder i artiklen begrebet Appreciative Inquiry med afsæt i en systemteoretisk optik med en række praktiske eksempler på begrebets pædagogiske rækkevidde.

Per Krogager

LEAN som en metode til at frisætte traditionelt indestængte produktionsressourcer

Uanset at der i praksis tydeligvis ikke findes et veldefineret og velafgrænset LEAN-koncept, er det min påstand, at den medarbejderinvolvering, der ofte er en helt central del af en LEAN-implementering, frisætter en produktionskapacitet, som i mange virksomheder ellers ligger uudnyttet hen.

Helle Petersen

Hvad betyder det for mig?

Velfungerende kommunikation i dagligdagen er den vigtigste forudsætning for god forandringskommunikation. Det er hverken glittede brochurer, særnumre af personalebladet eller stormøder med direktionen der er den vigtigste kommunikationskanal. Det er derimod virksomhedens mellemledere, og det giver kommunikatøren en faglig udfordring.

Strategic Challenges Still Lie Ahead

"Breaking Out", en rapport fra Instituttet for Fremtidsforskning, giver ny indsigt i, hvordan HR kan blive en strategisk samarbejdspartner og peger på, at der ligger store udfordringer foran erhvervet. Håndtering af disse udfordringer vil kræve nytænkning for HR-funktionen og en ændring i sammensætningen af kompetencer i HR-afdelingen. Rapportens første fire trends er rettet mod det organisatoriske niveau, mens de sidste fire fokuserer på medarbejderen. Alle trends betragtes som budskaber til HR-chefer om at afbalancere strategiske, taktiske og operationelle opgaver i de næste tre til fem år.

Knowledge Management og sociale medier

KM og sociale medier går hånd i hånd, såfremt de introduceres indenfor et rammeværk, hvori der indgår ansvarlighed for videndeling, adfærd, der fremmer spørgelysten, og ledelsesmæssige forventninger til, at medarbejdere deler ud af egne erfaringer.

Rikke Kristine Nielsen

Fra “black box” til “out-of-the-box” - innovation som benarbejde

Alle er enige om, at det kræver ”out-of-the-box”-tænkning at skabe innovation, men når det kommer til, hvordan man kommer ud af skabet som idémager, er der fortsat mange, som tænker på kreative processer som en ”black box”, hvor hokuspokus hersker.

Claus Hellmann Hansen

Introduktion til Ulrich & Co.’s “The Leadership Code”

Dave Ulrich, Norm Smallwood og Kate Sweetman har sammenskrevet den viden, der i dag findes om begrebet ”leadership”. Det har resulteret i fem grundregler, som alle ledere ideelt set bør beherske.

Poula Helth

Læring i praksis kræver ledelse - fra individuel kompetenceudvikling til praksislæring

Denne artikel sætter fokus på, hvordan kompetenceudvikling kan få en positiv effekt i praksis. Det sker først og fremmest ved, at virksomheders ledelse prioriterer praksislæring som en vigtig opgave. Der er kommet stor efterspørgsel på nye kompetencer, men hvis de nye kompetencer forbliver indkapslet hos den enkelte leder efter endt efteruddannelse, er kompetencerne ikke meget værd for virksomheden. Derfor skal ledere tage ansvar for at bryde gamle vaner og inddrage de nye, lærte teknikker i hverdagen, mener artiklens forfatter.

Rikke Kristine Nielsen

Dream Team Jante – om stjerner og vandbærere i arbejdslivet

Hvis Danmark skal beholde medlemskabet i den økonomiske verdensklasse kan det ikke nytte, at vi hylder middelmådighed og tryghedsnarkomani. Vi skal turde sætte noget på spil, begå fejl og komme igen – og så skal vi forstå at fremelske og udnytte verdensklassetalent.

Forretningsværdien af videnledelse

Hvad er Knowledge Management? En lille by i midtvesten i USA? Nej, selvfølgelig ikke. Knowledge Management er et ledelseskoncept, som kom stærkt frem fra midten af 1990′erne, og som fortsat udbredes stærkt på verdensplan. Et ledelseskoncept som kan påvise stærke, dokumenterede resultater i mange million klassen i store og internationale virksomheder. I Danmark har mange placeret opgaven i IT-afdelingen og overset, at det er imellem mennesker videndeling sker.

Jens Øjvind Nielsen

Er du ansat i en vidensvirksomhed?

Motivation er afledt af mening, og med formålsbestemt og meningsfuld videndeling, fremmes samarbejdet om virksomhedens udvikling. Videnledelse, Knowledge Management og Organisatorisk læring er ord for de samme indsatser. Ny og bedre performance udvikles igennem læring. Ingen læring - ingen udvikling. Målrettet læring - målrettet udvikling.

Lotte Darsø

Den innovationskompetente leder

Innovation er blevet alle organisationers mantra – det hævdes at være adgangsbilletten til Danmarks plads i den økonomiske verdenselite og bevarelsen af velfærdssamfundet, værn mod produktion i lavtlønslande og opnåelse af vedvarende konkurrencemæssige fordele i den intensiverede internationale konkurrence. Men hvordan bliver man god til at lede al den iderigdom og kreativitet, der skal sikre den langsigtede overlevelse? Hvilken lederadfærd er der brug for? Og hvad er det at være en innovationskompetent leder og medarbejder – og hvad betyder det for personaleledelse?

Nico Viergever

PRINCE2™ i en nøddeskal

Dette dokument beskriver kortfattet og fra et teoretisk synspunkt, hvad PRINCE2™ metodologien går ud på

Leise Katrine Hein Voss

Fra maskinbureaukrati til matrixorganisation? Introduktion til organisationsdesign á la Mintzberg

Henry Mintzbergs bog "Structure in Fives: Designing Effective Organizations" fra 1983 er en ægte klassiker. Hovedrationalet bag bogen er, at set i forhold til en organisations opgaver og omverden, vil der altid være en organisationsform, der er mere oplagt og mere hensigtsmæssig end andre. Læs en gennemgang af Mintzbergs teori og senere udvikling her.

Lone Schrøder Jeppesen

Direktører på lynvisit

Interim Management er for alvor ved at vinde fodfæste i Danmark. Virksomhederne har fået øje på gevinsterne ved at hyre en chef midlertidigt.

Christian Borg Lauritzen

Appreciative Inquiry i praksis: Organisationsudvikling med 4D-modellen

Der findes ikke en universel måde at bruge Appreciative Inquiry (AI) på i praksis, men der er udviklet forskellige retningslinier og normative modeller. Denne artikel introducerer 4D-modellen, der er den hyppigst anvendte i konkrete udviklingssammenhænge, hvor AI tages i brug.

Rikke Kristine Nielsen

Den underudnyttede medarbejder

Mangel på arbejdskraft og kompetencer på det danske arbejdsmarked og i den vestlige verden som helhed er efterhånden et almendt kendt problem. Den Canadiske professer, David Livingstone, derimod argumenterer for, at langt de fleste canadiere er i stand til at håndtere deres job. De får bare ikke lov til at vise deres fulde potentiale.

Jakob Garde

Winning culture

”- alle taler om kultur, men hvordan gør man, og hvad kræver det af aktive til- og fravalg?” På top 5 på C-suitens strategiske agenda står kulturforandring. Formentlig som en logisk konsekvens af at de fleste er optaget af, hvordan de får mere ud af alt det, de allerede har og gør, kombineret med en mistanke om, at der er noget, der driller i DNA’et.

Bente Elkjær

Organisatorisk læring - et spørgsmål om organisering af arbejde og personer

Organisatorisk læring finder sted, når virksomheder og institutioner lærer af sine fejltagelser. Det betyder, at virksomheder gentænker sine rutiner og praksisser, når der er blevet foretaget forkerte dispositioner. Det lyder enkelt, når det siges, men det er svært at gøre i praksis. Hvad er en fejl? Hvem har retten til at definere, hvad der er en fejl, og hvad der ikke er? Kan fejlen placeres hos enkeltpersoner, i en virksomheds rutiner og processer, eller i en kombination heraf? Hvornår er en fejl rettet? Hvad er i øvrigt sammenhængen mellem fejlretning og læring? Kan virksomheder lære at lære?

Ulrik Brandi

Læringsstrategier i organisationer

Forskere og praktikere fra HR og ledelses- og organisationsfeltet har længe argumenteret for vigtigheden af at udvikle viden om og metoder til at arbejde med ansatte og organisationers læring, som en afgørende betingelse for udvikling og værdiskabelse i virksomheder

Poul Langagergaard

Når HR bliver HRs værste fjende

Intet kan være mere meningsfuldt end arbejdet med at udvikle og udfolde det menneskelige potentiale i en organisation.

Merethe Klint

Spiller teamet sammen - eller spiller i falsk?

Når den organisatoriske succes og resultatskabelse skal gøres op, er tankesættet i mange organisationer stadig præget af et højt fokus på individuel performance og KPI’er (Key Performance Indicators). Når den organisatoriske succes og resultatskabelse skal gøres op, er tankesættet i mange organisationer stadig præget af et højt fokus på individuel performance og KPI’er (Key Performance Indicators).

Bo Krüger

3 grunde til at møder kan ændre din organisation til det bedre

Møder er ikke bare en hyggelig lille ting i organisationen, på linje med kopi- eller kaffemaskinen, som ledelsen ikke behøver at bekymre sig om. Møder er overalt, hele tiden og udgør en enorm del af det moderne arbejdsliv.

”At sætte strøm til arbejdsgangene” Når administrative arbejdsgange automatiseres med robotter

Den digitale og højteknologiske tidsalder er blot lige begyndt, hvilket betyder, at der på sigt vil komme meget mere fokus på hvordan teknologi og menneskelig arbejdskraft kan supplere og understøtte hinanden.

Camilla Valbak-Andersen

Skab rejsefeber - fortællinger (s)om strategi

Narrativer, eller fortællinger, har eksisteret så længe, som mennesker har. I begyndelsen overleverede vi traditioner og historier gennem mundtlige fortællinger og med tiden blev de skrevet ned. Uanset formen er fortællingerne det vindue, mennesker anvender til at skue ind i både fortidige, nutidige og fremtidige situationer. Vores organisationer er ingen undtagelse.