Tematekst

Hvis ledelsen skal være i stand til at lægge og udføre en decideret kompetenceudviklingsstrategi, er det nødvendigt at åbne for en langsigtet kommunikation internt i virksomheden; om virksomhedens fremtidsudsigter set fra ledelsens perspektiv og de forventninger, ledelsen har til medarbejderne, men også om medarbejdernes drømme og ønsker og den fælles vilje til forandring.