Tematekst

Lederudvikling er traditionelt blevet betragtet meget snævert som bibringelse af bestemte kvalifikationer. Men i dag har erfaringsbaseret læring og situationsbestemt ledelse åbnet for indgangsvinkler, som kan gøre lederudviklingen til en integreret del af selve ledelsesarbejdet. Læs her, hvordan ledelsesudvikling i dag må forstås og iværksættes.