Værktøjer


Lær lederen at udvikle sin efterfølger

I dette værktøj kigger vi på, hvordan ledere kan arbejde systematisk med udviklingen af deres efterfølger, og hvad de skal være særlig opmærksom på.

Kriseledelse

I dette værktøj gennemgås de vigtige trin i omstruktureringen af en organisation og herunder den vanskelige opgave at skulle gennemføre en større fyringsrunde.

Lær andre at skabe et højtpræsterende team

I dette værktøj kigger vi på, hvordan et team gennem indsigt i egne styrker, svagheder og drømme kan blive højtpræsterende.

Gennemfør en organisationsforandring

Med værktøjet får du en praktisk anvendelig processkabelon til forberedelse, gennemførelse og evaluering af en forandringsproces.

Få mere for mindre med relationel koordinering

Producer mere, servicér flere, øg kvaliteten og brug færre penge. Det er alle velkendte vilkår for ansatte og ledere i den offentlige sektor. Alligevel hænger produktiviteten ifølge regeringens produktivitetskommission stadig i bremsen, og det bliver ikke bedre af, at arbejdsstyrken skrumper de kommende år. Men det er faktisk muligt både at øge produktiviteten, kvaliteten af kerneydelsen og de ansattes arbejdsglæde på én og samme tid. Det kræver, at man tager den amerikanske professor Jody H. Gittells teori om relationel koordinering til sig. Og gør sig umage med både at stille diagnosen – hvor er der brug for relationel koordinering – og afklare, hvilken behandling, der er brug for.

Claus Hellmann Hansen

Visioner og andre former for samsyn - En metode til udvikling af visioner

Som topchef spørger man sig selv: Hvordan kan jeg fortsætte med at motivere og engagere medarbejderne, når jeg ikke længere har tid eller ressourcer til at nå ud til dem alle sammen? Dette værktøj leverer en metode, som kan hjælpe topchefer, mellemledere og andre medarbejdere til at bevæge sig i samme retning og mod de samme mål.

Rikke Kristine Nielsen, Leise Katrine Hein Voss

Produktevolutionsstigen - Gør forbrugeren til medproducent: 5 transformerende trin

Jo højere oppe ad "produktevolutionsstigen" virksomhedens produkt/ydelse placerer sig, jo mere skærmet for konkurrentangreb er virksomheden, ligesom kunderne alt andet lige er mere loyale og mindre prisfølsomme. Det handler om innovation og vanskeligt imitérbare konkurrencemæssige fordele.

Nicoline Jacoby Petersen

Billedfokusgrupper - hvorfor og hvordan?

Ved at inddrage et visuelt element i undersøgelser af fx en organisations kultur forandres selve måden at spørge på, og nye og overraskende svar kan dukke op. Læs her hvordan du kan bruge billedfokusgrupper som en del af organisationsudviklingen.

Jens Larsen

10 minutter fra den gode idé - individuel idéudvikling når man har travlt

Mødet starter om en halv time, og du har ikke haft tid til at forberede idéer og tænke opgaven ordentlig igennem. Sådan ser virkeligheden ud for mange ledere og medarbejdere, der har en travl arbejdsdag. I stedet for at komme uforberedt til mødet, kan 10 minutters brug af et enkelt og brugbart innovationsværktøj inden mødet give nye indfaldsvinkler og inspiration.

Sådan kan I måle den sociale kapital

At arbejde med organisationens sociale kapital betyder, at arbejde på at højne tilliden, retfærdigheden og samarbejdsevnen. Og det arbejde må ikke forveksles med et kvik-fix, men er en kontinuerlig arbejdsindsats, hvor de tre elementer integreres i de øvrige processer.

Claus Hellmann Hansen

Leavitts diamant – strategisk analyse

Når en ledelse ønsker at vurdere konsekvenserne af en strategisk forandring, er der behov for en enkel model, som dækker de væsentligste områder, uden at alle mulige små detaljer skal inddrages. Harold Leavitt designede en sådan model i sin bog, Managerial Psychology, fra 1958. Den blev senere revideret i Leavitt, Harold J., 1965, Applied Organizational Change in Industry. Chicago, Rand McNally.

Lotte Darsø

Innovationsdiamanten

En måde at afdække innovationskulturen og rammebetingelserne for innovationsarbejdet på er at arbejde med modellen innovationsdiamanten, hvis fire dimensioner anvendes til at analysere, hvordan der typisk arbejdes med innovation, og hvor der bør sættes ind. Værktøjet præsenterer som udgangspunkt innovationsdiamantens fire dimensioner, hvorefter der gives et konkret bud på, hvordan man kan arbejde med modellen i praksis.

Videoforelæsning: Leading an Environmentally Sustainable Enterprise

Martin Madeus, 9. April, 2009, MIT Sloan School of Management, www.mitworld.mit.edu. Varighed: 0:49:49 minutter.