Artikler


Christian Horn

Den undersøgende leder - Data i daglig ledelse

I denne artikel argumenteres der for, at lederen med fordel her kan indtage en undersøgende holdning. Selvom dette er teoretisk begrundet i både klassisk og nyere ledelsesteori, er det i langt mindre grad praktisknært undersøgt og udfoldet.

Lene Flensborg

Design talentudvikling, så både talent og virksomhed udvikler sig

På CBS har man skabt et talentforløb for de administrative medarbejdere, som f.eks. kan være med til at svare på, hvordan man sikrer, at talentudvikling bliver et fælles anliggende for virksomheden og talenterne? Og hvordan talentudvikling bliver en god forretning på kort sigt?

Bente Bøllingtoft Lindstrøm

Værktøj: Tips til målrettede møder med resultater

På rigtig mange arbejdspladser går en alt for stor procentdel af en arbejdsdag med at holde møder. Hos nogle er det mere end 50 % af arbejdsdagen, der går med møder. Til mange af møderne er der indkaldt efter udtrykket ’The more the merrier’.

Edith Kahlke

Den gode jobsamtale - og hvorfor det er så svært

Den vigtigste investering, en virksomhed kan gøre, er at få mennesker med de rigtige kompetencer til at være med til udvikle og drive virksomheden. Hvad enten vi taler videnintensive og højteknologiske organisationer, produktion, servicevirksomheder eller offentlige organisationer, så ved vi, at det er mennesker, der gør en forskel.

Susanne Teglkamp

Lederne har respekt for den vanskelige samtale

Teglkamp & Co. har i forsommeren 2012 gennemført en internetbaseret undersøgelse af håndtering og erfaringer med den vanskelige samtale på arbejdspladserne. Undersøgelsen viser, at lederne har stor respekt for den vanskelige samtale.

Franciska Kann

Samtaleteknik

Det spændende ved medarbejdersamtaler er, at man kan eksperimentere med sine egne muligheder for at prøve andre veje - det kræver imidlertid en tryghed, et kendskab til sig selv og en viden om, hvad man gør og hvorfor.

Annette Højmann Kristensen

Medspil og modspil i samtaler – Find det værdifulde i ansigt til ansigt-kommunikation

Artiklen omhandler samtalen mellem mennesker – mere præcist mellem medarbejdere og mellem medarbejdere og ledere. For samtale fremmer forståelsen, og der er noget interessant og nærmest universelt ved samtalen, der gør den til et evigt tilbagevendende… ja, samtaleemne.

Torben Heikel Vinther

Rundt om ansættelsessamtalen

En ansættelsessamtale er mere end blot en snak med et andet menneske. Den indebærer også arbejde både før og efter, men selvom man har været grundig, er det ikke sikkert man finder den rette medarbejder.

Nikolaj Lunøe

Coaching: Hjælpsomme spørgsmål

I disse år udbydes en lang række services på og uden for arbejdspladsen, der har spørgsmålets forløsende kraft som centrum i det, man med en samlebetegnelse kunne kalde hjælpsomme samtaler. Rådgivning, konsultation, psykoterapi, sparring, mentoring, coaching er bare nogle af de betegnelser, vi nu bruger om en klasse af samtaler, der i realiteten ikke er så forfærdeligt forskellige.

Torben Heikel Vinther

Lønforhandling - ingen tidsrøver

Det er en udpræget holdning blandt mange ledere, at lønforhandling er noget, der tager lang tid. Det behøver det imidlertid ikke at være, hvis man sætter det i relation til, hvad man kan få ud af det produktions- og ledelsesmæssigt.

Nana Lykke Hansen

Sprogligt lederskab

Sproget er det kit, der binder leder og medarbejder sammen. Det er derfor også helt afgørende, hvilken sprogstil du som leder benytter dig af i din daglige samtale med dine medarbejdere.

Rikke Kristine Nielsen

Fratrædelsesinterviewet - selvkritik og videndeling

En fratrædende medarbejder besidder en god portion af virksomhedens intellektuelle kapital og en unik viden om virksomheden. Samtidig har den fratrådte medsarbejder potentiale til at blive en værdifuld ambassadør for virksomheden, hvis fratrædelsen er gennemført og rundet af på en respektfuld, professionel måde. Derfor vælger mange virksomheder at afholde et fratrædelsesinterview.

Peter Sass Hansen-Skovmoes

Samtaler der skaber mening, læring og værdi

Samtaler er der rigtigt mange af i danske organisationer hver eneste dag. Desværre er det langt fra dem alle der skaber mening, læring eller værdi.

Peter Sass Hansen-Skovmoes

Anerkendelse i praksis

Hvis hensigten er at hjælpe en medarbejder med at lære og lykkes vil jeg her argumentere jeg for at anerkendelse er væsentligt forskelligt fra og fungerer langt bedre end ros og ris.

Peter Sass Hansen-Skovmoes

Fremadmeldinger fungerer bedre end tilbagemeldinger

Mange organisationer arbejder i disse år med at sætte tilbagemeldinger (feed-back) i system. Ledere sendes på intensiv træning i at give feed-back til deres medarbejdere, undervisere trænes i at give feed-back til deres elever eller studerende. Feed-back synes at være blevet et mantra for læring i nogle organisationer.

Bo Krüger

3 grunde til at møder kan ændre din organisation til det bedre

Møder er ikke bare en hyggelig lille ting i organisationen, på linje med kopi- eller kaffemaskinen, som ledelsen ikke behøver at bekymre sig om. Møder er overalt, hele tiden og udgør en enorm del af det moderne arbejdsliv.