Værktøjer


Dorthe la Cour

Reorganisering af arbejdsopgaver

Dette værktøj er formuleret med udgangspunkt i en større reorganisering af arbejdsopgaver, men kan også bruges til mindre ændringer eller prioritering af opgaver.

Dorthe la Cour

Checklister til personaleregistrering

En effektiv og velgennemtænkt personaleregistrering kan bl.a. sikre et personaleadministrativt overblik og en ensartet administration.

Jette Guldborg Petersen

Vær velkommen - et værktøj til introduktion

At introducere nye medarbejdere bør være en højt prioriteret kerneaktivitet i enhver virksomhed. Det skal gøres med omtanke og med hensyntagen til både medarbejderens og virksomhedens behov.

Claus Hellmann Hansen

At give en reference om en tidligere medarbejder/ansat

Dette værktøj er ment som en hjælp til alle, der i forhold til en arbejdssituation bliver bedt om at give en reference om en anden person, fx når denne søger ny stilling eller søger ind på en uddannelse. Derfor er målgruppen først og fremmest ledere på alle niveauer. Men også kolleger, medarbejdere og samarbejdspartnere, som fx leverandører eller kunder, kan komme ud for denne situation. Referencepersoner omfatter derfor i princippet enhver, der har haft lejlighed til at observere medarbejderen i en arbejdsmæssig sammenhæng.

Claus Hellmann Hansen

Værdiskabende HR-kompetencer

Hvis man er ansvarlig for en HR-funktion, dens organisering og for sikring af, at de rigtige kompetencer er til stede, har man brug for guidelines og inspiration. Formålet med dette værktøj er at skabe overblik over, hvilke HR-kompetencer man besidder, og på denne baggrund skabe en udviklingsplan for HR-kompetencerne. Vel at mærke gælder dette HR-kompetencer, som er værdiskabende for virksomheden. Dvs. kompetencer, der skaber handlinger med virkning og ikke blot en ”tom” aktivitet eller viden, der ikke anvendes.

Claus Hellmann Hansen

Hvad koster opsigelsen?

Du ved det er kostbart, når en medarbejder forlader firmaet – såkaldt frivilligt eller ved opsigelse. Men hvor dyrt er det i virkeligheden, når du medregner alle omkostninger?