Artikler


Helle Rosdahl Lund

Tre gode grunde til work life balance 2.0

Work-life balance er kommet for at blive, men ikke på den traditionelle måde, hvor vi primært har sat fokus på individuel balance, politikker om fleksibilitet i arbejdslivet, børnerum eller andre servicetiltag. I det 21. århundrede er det for snævert. Work-life balance 2.0 tager udgangspunkt i de ændringer, der er i måden vi arbejder på (work), måden vi lever på (life), og måden du skal balancere mellem medarbejdere, miljø og indtjening på.

Rikke Kristine Nielsen

Personalepolitik – for de (in-)humane ressourcer

Mennesket har vundet over maskinerne og indtager i dag førstepladsen som virksomhedens vigtigste ressource. Men måske kommer maskinerne ind i kampen igen på en helt ny måde inden for en ikke alt for fjern fremtid – som stadigt mere kunstigt intelligente og menneskelignede robotter, der vinder indpas i servicefagene langt fra automatiseret samlebåndsproduktion.

Rikke Kristine Nielsen

Arbejdslivets fred?! Om hygiejnefaktorer og overspringshandlinger i ”Fjæsbogens” tidsalder

Mange virksomheder opdaterer deres it-politik til også at omfatte forbud mod besøg på sociale netværkssider, der betragtes som organiseret tidsspilde og overspringshandlinger, der hører fritiden til. Men er det udenomssnak, der bør foregå i fritiden? Eller er det en naturlig konsekvens af de flydende grænser mellem arbejdsliv og privatliv?

Dorte Rudi Andersen, Claus Dam Nielsen, Susanne Thagaard

Leg i organisationer, ej helt seriøst?

Leg som interventionsform tillægges i stadig højere grad betydning i forbindelse med organisationsudviklende aktiviteter. Flere organisationer refererer eksplicit til legen som en positiv ressource, hvilket medfører forventning om at fremstå innovative og fremadrettede.