Artikler


Caroline Ahlgren Tøttrup

God hverdagsledelse i en anderledes hverdag

Som leder har du sikkert den sidste tid været udfordret af at skulle bedrive kriseledelse, virtuelt og på distancen, og nu - hvor der for de fleste er begyndt at komme lidt mere ro på- melder medarbejdernes behov for hverdagsledelse sig med fornyet intensitet. Men hvordan bedriver du god, nærværende hverdagsledelse i en helt anderledes hverdag?

Grundig onboarding betaler sig

I et marked, hvor der er mangel på kandidater, er det i lige så høj grad virksomheden, der må vise nye medarbejdere, at det er et sted, der er værd at blive, som det er de nye medarbejdere, der skal vise sit værd – derfor er god onboarding alfa og omega.

Christian Harpelund

Måling af onboarding – hvad er vigtigt hvornår?

Danske virksomheder sætter i stigende grad fokus på onboarding. Slåskampen for talenter tager til på det danske arbejdsmarked. Og den interne indsats for at holde fast på det talent, man har fået fingrene i, er på dagsordenen rigtigt mange steder.

Rasmus Thy Grøn, Stephanie Bäckström

Giv os brugbare trivselsmålinger - NU!

Mange eksisterende trivselsmålinger er spild af ressourcer og i værste fald direkte skadelige for organisationen, ligesom den altafgørende opfølgning på målingen er en mangelvare. Der er i flere forbindelser tidligere blevet langet ud efter trivselsmålingsindustrien, som i mange koncepter til måling af trivsel ikke er systematisk bygget op. Dette betyder, at spørgsmål og temaer blandes sammen i én pærevælling, og at trivselskoncepternes definition af og skelnen mellem forskellige begreber og kategorier ofte er uklar og inkonsekvent, hvilket besværliggør både tolkningen af resultaterne og særligt opfølgningen på trivselsmålingen.

Annette Højmann Kristensen

Veje til et godt arbejdsmiljø

Kravene til medarbejdere og ledere bliver stadig større, og der er et voksende fokus på det psykiske arbejdsmiljø. Det er godt, for det nytter ikke noget at skærpe kravene, hvis man ikke samtidig fokuserer på rammer, vilkår og relationer.

Casper Tobias Bünner

Flow – lykken er en balancegang

Flow er den direkte modsætning til stress i debatten om det gode liv. Desværre har vi som samfund haft en tendens til at negligere dets potentialer. Denne artikel ser nærmere på begrebet ”flow,” og hvordan det kan kaste nyt lys over den måde, Det Kgl. Teater arbejder med stressforebyggelse.

Alexander Kjerulf

Udbredte misforståelser om travlhed

I denne artikel om arbejdsglæde aflives fem myter om travlhed, som huserer på de danske arbejdspladser.

Henrik Wenøe

Hvorfor stress- og mobbepolitikker er spild af tid

Vi har igennem de seneste år oplevet, at virksomheder bruger mange ressourcer på at lave stress- og mobbepolitikker. Hvorfor ikke i stedet bruge tiden på at lave en trivselspolitik for dine medarbejdere?

Thomas Dinesen

Trivsel og opmærksomhed begrænser sygefravær

Personalets trivsel og den kollegiale kultur på arbejdspladsen har stor indflydelse på sygefraværet, mener forstanderne fra tre københavnske plejehjem, hvor man blandt andet offentliggør fraværsstatistikker for at sætte fokus på problemet.

Bo Krüger

3 grunde til at møder kan ændre din organisation til det bedre

Møder er ikke bare en hyggelig lille ting i organisationen, på linje med kopi- eller kaffemaskinen, som ledelsen ikke behøver at bekymre sig om. Møder er overalt, hele tiden og udgør en enorm del af det moderne arbejdsliv.

”At sætte strøm til arbejdsgangene” Når administrative arbejdsgange automatiseres med robotter

Den digitale og højteknologiske tidsalder er blot lige begyndt, hvilket betyder, at der på sigt vil komme meget mere fokus på hvordan teknologi og menneskelig arbejdskraft kan supplere og understøtte hinanden.