Cases


Iris Ytting

Udvælgelse - når man skifter mening undervejs

Et af succeskriterierne for et vellykket rekrutteringsforløb er, at virksomheden har afklaret alle interne organisatoriske problemer omkring stillingens indhold inden rekrutteringens start. I denne case beskrives fra rekrutteringskonsulentens synsvinkel hvor graverende konsekvenser det kan have, når uafklaret uenighed pludselig dukker op midt i rekrutteringen.

Mette Brolykke

113 kandidater på gæstelisten

En jobsamtale kræver god tilrettelæggelse og planlægning – også fra arbejdsgiverens side. I denne case beskrives, hvilke faldgruber man skal være opmærksom på med hensyn til ansættelsesudvalgets sammensætning, rollefordelingen under selve samtalen og udvalgets forberedelse.