Artikler


Rikke Kristine Nielsen

Har I en holdning til afskedigelser? Om afskedigelsespolitik

Afskedigelser koster – mentalt og økonomisk – for både ledere og medarbejdere, hvad enten de skal forlade virksomheden eller være med til at drive forretningen videre. Retningslinjer omkring afskedigelse kan være med til at skabe tryghed i en ellers akavet situation.

Susanne Teglkamp

Lederne har respekt for den vanskelige samtale

Teglkamp & Co. har i forsommeren 2012 gennemført en internetbaseret undersøgelse af håndtering og erfaringer med den vanskelige samtale på arbejdspladserne. Undersøgelsen viser, at lederne har stor respekt for den vanskelige samtale.

Rikke Kristine Nielsen

Husk de overlevende!

I tider med afskedigelser af medarbejdere er det vigtigt også at huske at tage hånd om dem, der ikke har mistet deres job, da det jo er dem, som skal føre virksomheden videre.

Flemming Poulfelt

Fyr løs!

Den finansielle krise har bevirket, at mange ledere ser sig nødsaget til at varsle fyringer, og i den forbindelse er det afgørende at overveje hvorfor og særligt hvordan fyringerne skal foregå.

Flemming Poulfelt

Risikostyring eller risiko for fyring?

For tiden ses det, at en del virksomheder går sukkerkolde. De seneste eksempler er Roskilde Bank og ebh bank, som går fra at være i plus til at komme på ’dødslisten.’ Samtidig er der mange afledte effekter, idet deres storkunder pludselig også er blevet deres banemænd - de mange cowboyentreprenører har haft lidt rigeligt med løst krudt i pistolerne. Et naturligt spørgsmål er, hvorfor det kan gå så (grueligt) galt.

Bjarne Sunder

Synlig afskedigelsespolitik - et nyt strategisk værktøj i personalepolitikken

Alle virksomheder vil på et tidspunkt skulle gennemføre en afskedigelse, men meget få har indsigt i processen, som skal sikre fastholdelse af et godt image, såvel internt som eksternt. Det drejer sig i høj grad om etik og moral.

Rikke Kristine Nielsen

Fratrædelsesinterviewet - selvkritik og videndeling

En fratrædende medarbejder besidder en god portion af virksomhedens intellektuelle kapital og en unik viden om virksomheden. Samtidig har den fratrådte medsarbejder potentiale til at blive en værdifuld ambassadør for virksomheden, hvis fratrædelsen er gennemført og rundet af på en respektfuld, professionel måde. Derfor vælger mange virksomheder at afholde et fratrædelsesinterview.

Marianne Sommer

En værdig opsigelse

Når et firma står over for en nedskæringsrunde, er der ofte mange spørgsmål, der melder sig: Hvordan og hvornår skal vi informere de medarbejdere, der skal opsiges? Hvordan skal resten af medarbejderne informeres?

Jens Goul

Genplacering og jobsøgning - få overblik over begreberne

En opsigelse er en oplagt lejlighed til at tage sin karriere op til fornyet overvejelse og evt. til at få professionel hjælp til at komme videre.