Værktøjer


Selvudvikling: Systematisk talentudvikling

I dette værktøj kigger vi på, hvordan du som leder kan gribe dit udviklingsansvar an, og hvad du skal være særlig opmærksom på. Du forsynes med en simpel model, som kan hjælpe dig gennem hele processen, ligesom du får mulighed for at lægge en udviklingsplan for alle dine ansatte.

Systematisk talentudvikling af ledere

I dette værktøj kigger vi på, hvordan ledere kan sikre en systematisk udvikling af deres ansatte.

Lær dig selv at lede møder

I dette værktøj kigger vi på, hvordan du leder et møde succesfuldt, hvordan du planlægger det, faciliterer processen, sikrer optimal anvendelse af de tilstedeværende ressourcer, og ikke mindst hvordan du sikrer at de aftalte mål realiseres.

Lær lederen at uddelegere

I dette værktøj kigger vi på, hvorfor uddelegering er så vigtigt, og hvordan ledere lykkes med at uddelegere opgaver til deres medarbejdere.

Selvudvikling: Håndtering af vigtige ledelsesopgaver

I dette værktøj kigger vi på, hvilke opgaver det er vigtige for en leder at fokusere på, ligesom vi præsenterer en række praktiske redskaber, som lederen kan anvende til at tilegne sig den rette forståelse og lægge en konstruktiv udviklingsplan, hvis der viser sig at være vigtige opgaver, han pt. ikke er klædt ordentligt på til at varetage.

Udvikl medarbejderen gennem uddelegering

Dette værktøj er skabt til udvikling af andre, og det henvender sig til dig, som er leder, og som ønsker en skabelon til en konkret uddelegeringsopgave.

Lær andre at give feedback

I dette værktøj kigger vi på, hvad feedback er, og hvad man skal være opmærksom på, når man giver feedback.

Personlig udvikling

Med dette værktøj forsynes du som facilitator med en praktisk anvendelig slidepakke og tilhørende vejledning i, hvordan du kan facilitere processen i personlig udvikling fra start til slut.

Lær dig selv at udvikle din efterfølger

I dette værktøj kigger vi på, hvordan du som leder kan arbejde systematisk med udviklingen af din efterfølger, og hvad du skal være særlig opmærksom på.

Lær teamet at coache

I dette værktøj kigger vi på coaching som udviklingsmetode i et team, herunder hvornår coaching er velegnet frem for andre metoder, hvad man skal være opmærksom på, når man coacher, spørgeteknikker og faldgruber.

Udvikl teamet gennem coaching

Værktøjet omhandler at udvikle teamet gennem coaching, herunder en praktisk anvendelig processkabelon til gennemførelse af en coachingsession.

Lær faglig kompetenceudvikling

I dette værktøj kigger på hvilke faglige kompetencer, der essentielle for at opnå succes som medarbejder (dvs. individuel bidragsyder), og hvordan disse kompetencer kan evalueres og udvikles.

Udvikl andre gennem coaching

Værktøjet er skabt til udvikling af andre, og det henvender sig til dig, som er leder eller konsulent, og som ønsker en skabelon til en coachingsamtale med en medarbejder eller en leder.

Lær dig selv at lede forandringer

I dette værktøj kigger vi på forandringer og på forandringsledelse som disciplin, og herunder hvad du skal være særlig opmærksom på, når du ønsker at bringe en gruppe mennesker eller en hel organisation fra et sted til en anden - når du ønsker at lede en forandring.

Strategisk ledelsesudvikling

Dette værktøj viser, hvordan det er muligt at udvikle, implementere og vedligeholde en strategisk ledelsesmodel, der baserer sig på organisationens egen talentmasse.

Bente Bøllingtoft Lindstrøm

Værdien af at lytte - og spørge for at forstå

Har du tænkt over hvad der gør forskellen på, om du har hul igennem i din kommunikation? Hvad er det der gør, at andre lytter til det du siger? Der er flere ting du kan gøre, for at få større lydhørhed overfor det du siger.

Rikke Kristine Nielsen, Mogens Kischinovsky

Præsentationsteknik: Mundtlige præsentationer

Mundtlige præsentationer er en vigtig del af arbejdslivet. Alle kan genkende et godt og medrivende oplæg, når vi ser det, men det er ikke altid lige let at oversætte disse erfaringer fra tilskuerrækkerne til praksis. I dette værktøj præsenteres checklister til forberedelse, udførelse og opfølgning på mundtlige oplæg til brug i det daglige.

Jørgen Lisberg

Hvor god er ledergruppen?

Ledergrupper vurderes og udvikles løbende. Men hvilke kriterier kan man bruge til sådanne vurderinger? Dette værktøj henvender sig til ledergruppen eller lederteamet, der søger inspiration til, hvilke kriterier de kan vurdere og videreudvikle gruppens ledelse og samarbejde.

Ordfabrikken

Formålet med værktøjet er at belyse forskellige samarbejdsformer – herunder hvordan man kan tilrettelægge en arbejdsproces, hvordan man reagerer i samarbejdet med andre, og hvordan lederskabet fordeles.

Torben Heikel Vinther

Citronleg

Denne øvelse kan bruges til at kortlægge, hvordan en gruppe fungerer internt i en samarbejdssituation – især i en uvant samarbejdssituation. Hvem leder og fordeler, hvem forholder sig passivt og hvem søger at samarbejde?

Susanne Ploug Sørensen

Ledernetværk kræver struktur og disciplin

Der er de sidste 10 år sket en markant ændring i tænkning om ledelse, som bl.a. har betydet, at ledere uddanner sig som aldrig før, og at de indgår i netværk med hinanden. Denne artikel handler om erfaringer med ledernetværk, og om hvad der skiller gode netværk, der fremmer lederudvikling, fra dårlige netværk, der hurtigt opløser sig selv.

Dion Sørensen

Feedback som ledelsesværktøj

Feedback er godt for alle parter – både for dem, der leverer feedbacken og i særdeleshed for den, der modtager feedback. Ikke desto mindre er vi generelt rigtigt dårlige til at huske at give feedback – specielt den mindre positive af slagsen. Og det skyldes ikke, at det er specielt svært, for det er det ikke. Vi afholder os langt oftere fra at give feedback pga. ubehaget ved at sige noget ”irettesættende” eller ”negativt” til et andet menneske.

Bente Bøllingtoft Lindstrøm

Værktøj: Tidsstyring

Hvem styrer din tid? Dig – eller tilfældighederne? Det at tage lederskab for sig selv handler om at gå ind og sætte retning, prioritere og så gøre det, vi siger, vi vil gøre. Dette værktøj tager udgangspunkt i personligt lederskab som en forudsætning for effektiv tidsstyring og optimering af tidsforbrug.

Rikke Kristine Nielsen

Joharis vindue – et værktøj til bevidsthed om samspil med andre

En klassiker, som mange af vores brugere har efterspurgt. Læs her for at se forskellige grafiske fremstillinger til direkte inspiration, selvtest, interessante links og forslag til et lederudviklingsværktøj med udgangspunkt i Joharis vindue.

Videnregnskab udviklingsproces

Principper bag ledelsesudviklingen og de trin, der definerer indsatser

Tina Lund

Overvejelser om ledervurdering

Ledervurdering er et værktøj til at evaluere, udvikle, synliggøre og skabe dialog om den eksisterende ledelse i en virksomhed. Ved en ledervurdering vurderes den enkelte leder – samt ledelsesgruppen som helhed - på en række udvalgte punkter.

Henrik Holt Larsen

Dan netværk - hvorfor og hvordan?

Dette værktøj består af et hæfte, som giver et overblik over ledernetværk: hvad et netværk overhovedet er, hvilke formål det skal opfylde, hvilke hovedtyper der findes, og hvordan man som enkeltperson får mest muligt ud af deltagelse i netværk, bl.a. ved at undgå de faldgruber, der knytter sig til metoden.

Helle Winther

Mærk dig selv - når du leder andre

Denne artikel belyser kortfattet nogle grundlæggende dynamikker, der er nærværende i mange lederes praksis. Den giver også eksempel på få konkrete værktøjer, som du kan bruge i din dagligdag.