Cases


Garuda

Sådan bruger vi profilværktøjer

Profilværktøjer kan bruges til alt fra rekruttering og motivation til matchmaking mellem studerende og erhvervsliv. Produktionsvirksomheden Glud & Marstrand og Aarhus Universitets karrierecenter fortæller her, hvordan arbejdet med profilværktøjer tilfører værdi til lige netop deres HR-processer.

Kirsten M. Poulsen

Mentorprogram i Spar Nord Bank

Banken forventede en konkret og målbar videnoverførsel fra mentor til mentee. Spørgsmålet er, om mentee var klar til at tage imod denne viden, eller om den var så forskellig fra mentees grundlæggende antagelser og erfaringer om f.eks. projektledelse, at det krævede en personlig udvikling hos mentee først. Dvs. at mentee fik mulighed for at eksperimentere og opleve, hvordan det virkede på egen krop, for herefter at være klar til at høre mere om mentors erfaring og viden.

Pernille Bech Hansen

Arbejdsglæde og loyalitet - en medarbejderundersøgelse

Virksomhedernes konkurrenceevne er i stadig stigende grad betinget af medarbejdernes indsats og engagement. Denne erkendelse har placeret måling af medarbejdertilfredshed og loyalitet centralt i flere af ledelsesmodellerne med helhedsgreb på ledelse.

Tina Lund

Når forandringen er teamdannelse

Det kan være en et stort skridt for en leder at gennemgå et længere forløb med lederudvikling og derefter indtræde i en ny lederrolle som led i omfattende strukturændringer på arbejdspladsen. Ikke alene skal man finde sig til rette med sin egen nye rolle, men også tackle medarbejdernes nye roller.

Chef over cover

I 2010 etablerede konsulenthuset Hartmanns Chef-over-cover-ugen som en pendant til tv- programmet ’Undercover chef’. En uge om året bytter virksomhedens seks strategiske ledere lederkasketten ud med et praktikantskilt og tager på besøg rundt i virksomhedens forskellige afdelinger. Det gælder også for Hartmanns’ administrerende direktør, Anne-Mette Ravn, som hvert år ser frem til at få praktikantskiltet på.

Tina Lund

I Høje-Taastrup Kommune vurderer man ledere

Kan man tage pulsen på ledere i en hel kommune ad gangen og samtidig føre det ned på mikroniveau, så hver enkelt medarbejder og leder føler, at det også berører dem og deres hverdag? Kan man dermed skabe grobund for en bedre dialog mellem ledere og medarbejdere?

Dorte Rudi Andersen, Claus Dam Nielsen, Susanne Thagaard

Leg i organisationer, ej helt seriøst?

Leg som interventionsform tillægges i stadig højere grad betydning i forbindelse med organisationsudviklende aktiviteter. Flere organisationer refererer eksplicit til legen som en positiv ressource, hvilket medfører forventning om at fremstå innovative og fremadrettede.