Artikler


Caroline Ahlgren Tøttrup

God hverdagsledelse i en anderledes hverdag

Som leder har du sikkert den sidste tid været udfordret af at skulle bedrive kriseledelse, virtuelt og på distancen, og nu - hvor der for de fleste er begyndt at komme lidt mere ro på- melder medarbejdernes behov for hverdagsledelse sig med fornyet intensitet. Men hvordan bedriver du god, nærværende hverdagsledelse i en helt anderledes hverdag?

Christian Horn

Den undersøgende leder - Data i daglig ledelse

I denne artikel argumenteres der for, at lederen med fordel her kan indtage en undersøgende holdning. Selvom dette er teoretisk begrundet i både klassisk og nyere ledelsesteori, er det i langt mindre grad praktisknært undersøgt og udfoldet.

Bente Bøllingtoft Lindstrøm

Værktøj: Tips til målrettede møder med resultater

På rigtig mange arbejdspladser går en alt for stor procentdel af en arbejdsdag med at holde møder. Hos nogle er det mere end 50 % af arbejdsdagen, der går med møder. Til mange af møderne er der indkaldt efter udtrykket ’The more the merrier’.

Niels-Henrik Sørensen, Kim Martin Nielsen

Versatil ledelse - Sådan styrker du dit lederskab på fire dimensioner

Versatil ledelse handler om at kunne lede alsidigt og i overensstemmelse med omverdenens og medarbejdernes skiftende behov. Artiklen præsenterer en ledelsesmodel og et feedbackredskab, der hjælper med at håndtere kompleksiteten i ledergerningen og udvikle det personlige lederskab.

Thorkil Molly-Søholm, Mads Bendixen, Egon Petersen

Sådan leder du en stor ledergruppe

Hvordan får man det til at lykkes, hvis man bliver leder for et stort antal ledere? Det kan fx være, at man er gået fra et ansvar for fem til tyve ledere. Med finanskrise, kommunalreform m.m. har mange organisationer de senere år oplevet, at besparelses- og effektiviseringsprocesser fører til, at ledelseshierarkiet bliver fladere og giver større ansvarsområder med større ledergrupper.

Kirsten Ørbæk

WEBINAR: Kultur- og værdiprocesser

Kirsten Ørbæk er uddannet cand. psyk. og har gennem flere år arbejdet med organisationsudvikling. Kirsten vil på dette webinar sætte fokus på, hvordan du opbygger og implementere processer for kultur- og værdiudvikling, som kan være understøttende for den løbende forandringsproces de fleste virksomheder gennemgår.

Stephanie Bäckström, Niels-Henrik Sørensen, Morten Bertelsen

Stigende kompleksitet i lederjobbet skal afspejles i ledelsesevalueringen

Danske offentlige og private organisationer bruger både store mængder tid og penge på at evaluere og udvikle sine ledere, men ofte hører vi fra ledere og HR-konsulenter, at de ikke oplever en effekt, der modsvarer investeringen. Der er generelt brug for en opkvalificering af den måde, vi evaluerer ledere på, hvor vi i denne artikel foreslår, at den klassiske målemetode med fordel kan suppleres med en ny skala, som bygger på teorien om versatil ledelse.

Niels-Henrik Sørensen, Morten Bertelsen

Effektive ledergrupper: 10 gode råd til at sætte, drive og udvikle effektive ledergrupper

Næsten alle organisationer (8 ud af 10) driver deres strategiske udvikling og styrer deres drift igennem en streng af ledergrupper fra direktionen over mellemledergrupperne til frontledergrupperne. Men hvad er det præcist for nogen resultater, ledergrupper skal skabe? Den nyeste forskning i effektive ledergrupper afdækker, at effektive ledergrupper er afgørende for tre typer af resultater.

Stephanie Bäckström

Webinar: Lederevaluering

Webinaret vil både stille skarpt på de faldgruber, som ledere og HR bør undgå forbindelse med ledelsesevalueringer. Webinaret vil være præget af konkrete eksempler fra reelle cases og forskningsbaseret viden om evalueringer.

WEBINAR: Strategic HRM: In search of Performance

Despite of considerable amount of debates we have had so far on the linkage between HRM and firm performance, and the interesting results which have been achieved to date, there are still significant gaps in our understanding and some important challenges facing Danish HR in their attempts to document the performance effect of HRM activities.

Jimmy Rose

Netværksledelse fælder silotænkning og fremmer innovation

Det danske erhvervsliv efterspørger innovation og vækst og direktionerne er mange steder udfordret på at øge de innovative kompetencer, så virksomhederne ikke bliver overhalet indenom af små nye agile aktører med nye teknologiske forretningsmodeller.

Helle Rosdahl Lund

Tre gode grunde til work life balance 2.0

Work-life balance er kommet for at blive, men ikke på den traditionelle måde, hvor vi primært har sat fokus på individuel balance, politikker om fleksibilitet i arbejdslivet, børnerum eller andre servicetiltag. I det 21. århundrede er det for snævert. Work-life balance 2.0 tager udgangspunkt i de ændringer, der er i måden vi arbejder på (work), måden vi lever på (life), og måden du skal balancere mellem medarbejdere, miljø og indtjening på.

Lars Bøgh Olsen, Camilla Valbak-Andersen

Slip styringen uden at miste grebet

Ledelse i sig selv er ikke raketvidenskab. Det drejer sig om at maksimere udbyttet af den indsats, man gør, uden at ødelægge mulighederne for at løse morgendagens opgave. Især det sidste kan ind imellem udfordre ledere, som i iveren efter at skabe resultater, splitter alt andet ad. Smadrer økonomien. Stresser medarbejderne til døde. Bryder loven. Brænder sig selv ud. Artiklen er et udtryk for det samarbejde, der finder sted i Teknik og Miljø, Hjørring og Aalborg Universitet i form af et aktionsforskningsprojekt om ledelsesudvikling i forvaltningen.

Olav Damholt, Christian Horn, Jørgen Beck

Selvledelse, strategi og forretningsudvikling

Den nyeste udvikling i arbejdet med selvledelse peger i retning af et øget fokus på forretningen. Vi vil i artiklen redegøre nærmere for den udvikling og ud fra egne erfaringer eksemplificere, hvordan man kan arbejde med strategisk selvledelse i praksis. Herunder vil vi bidrage med begrebet ”selvledelsesbaseret strategi”, der indebærer, at de selvledende medarbejdere er medskabere af virksomhedens forretningsmæssige grundlag.

Jens Øjvind Nielsen

Omkostningsledelse - en bæredygtig og pragmatisk tilgang

Mange virksomheder formår ikke at håndtere omkostninger på en bæredygtig måde. Det skyldes ofte, at ledelsen mangler nogle helt basale redskaber til at analysere og evaluere mulighederne for besparelser. Konsekvensen kan være en nyttesløs og usund tilgang til budgetbesparelser, hvor hele virksomheden underlægges udifferentierede besparelseskrav. Men i virkeligheden kan kombinationen af to simple værktøjer, som her præsenteres, gøre hele forskellen.

Henrik Holt Larsen

Når ledelse handler om andet end ledere

Ledelse er ikke kun, hvad ledere gør, siger og mener. Ledelse er påvirknings- og indflydelsesprocesser mellem mennesker.

Klaus Jakobsen, Ivan Jensen

Ledelseskompetencer - udvikling af hvad?

Hvilke kompetencer er i højsædet, når vi taler ledelsesudvikling? Hvor begynder vi og hvor slutter vi, når vi siger, at vi hele tiden skal lære nyt og altså kontinuerligt tilegne os nye kompetencer?

Flemming Poulfelt

En ny vision for ledelse

I 1950’erne skrev ledelsesguruen Peter Drucker, at moderne ledelse var en ”kardinal begivenhed i samfundshistorien” i det 20 århundrede. 15 år senere beskrev han ledelsens nye rolle i en artikel i Harvard Business Review, som efterfølgende er blevet en klassiker. I denne artikel fortæller professor Flemming Poulfelt, CBS, trin for trin, hvorfor Peter Druckers artikel fra 1969 er mere aktuel og lærerig i dag end nogensinde.

Stefan Tengblad

Is there a ‘New Managerial Work’? A Comparison with Henry Mintzberg’s Classic Study 30 Years Later*

This comparative study of top executives’ work aimed at examining the stability of top managerial behaviour reveals a relatively different pattern of behaviour compared with the study by Henry Mintzberg. The main differences are a much larger workload, a contact pattern to a larger degree oriented towards subordinates in group-settings, a greater emphasis on giving information, and less preoccupation with administrative work.

Henrik Holt Larsen

Fem balancepunkter i nutidens ledelse

”Det er med ledelse som med skildpadden. De fleste kender den kun forloren.” Med dette let omskrevne citat af H.C. Andersen skal nævnes fem områder, hvor ledere i dag står over for nye krav, og hvor gamle rutiner skal afbalanceres med nye måder at udøve ledelse på.

Selvledelse er ikke nogen skriveøvelse

Oplever du, at tiden til at tage dig af din virksomheds strategiske problemstillinger er knap? Du mangler tid til udvikling af dig selv og dine medarbejdere? Din tid spises af mange, men mindre vigtige opgaver? Så er selvledelse måske noget for dig.

Peter Mainz

Lederskabets treenighed

God ledelse består af: Leadership, Management og Personal. Din udfordring som leder er at kunne udføre alle tre roller og tilpasse rollen til den aktuelle situation. Nogle kalder det situationsbestemt ledelse. Peter Mainz kalder det for lederskabets treenighed.

Susan E. Jackson, Randall S. Schuler

The Global Talent Management Challenge: Drivers and HR Actions for Attaining and Sustaining Global Competitive Advantage

I denne artikel beskrives og diskuteres forskellige HR-tiltag, der søger at håndtere de globale talent management udfordringer, som multinationale virksomheder møder. Konklusionen er bl.a. at topledelsen og dens tætte samarbejde med en professionaliseret HR-afdeling får en nøglerolle.

Helle Hedegaard Hein

Ei blot til lyst!

Artiklen baserer sig på et feltstudium - på Det Kongelige Teater - med fokus på, hvad der motiverer højtspecialiserede kreative medarbejdere bl.a. de såkaldte primadonnaer, og hvordan de bør ledes. Primadonnaen er med sit kald, sine høje standarder og sin høje specialisering helt uundværlig for mange organisationer, og primadonnaer er ikke af natur ledelsesfremmede – de har tværtimod et stort ledelsesbehov.

Hvordan social kapital får organisationer til at fungere

Det synes indlysende: Vi skal rose medarbejdere, som bidrager til organisationen. Vi bør inddrage medarbejderne i beslutninger om at øge deres engagement i virksomheden. Men denne og andre basale færdigheder bliver alt for ofte ignoreret i mange virksomheder.

Per Krogager

LEAN som en metode til at frisætte traditionelt indestængte produktionsressourcer

Uanset at der i praksis tydeligvis ikke findes et veldefineret og velafgrænset LEAN-koncept, er det min påstand, at den medarbejderinvolvering, der ofte er en helt central del af en LEAN-implementering, frisætter en produktionskapacitet, som i mange virksomheder ellers ligger uudnyttet hen.

Strategic Challenges Still Lie Ahead

"Breaking Out", en rapport fra Instituttet for Fremtidsforskning, giver ny indsigt i, hvordan HR kan blive en strategisk samarbejdspartner og peger på, at der ligger store udfordringer foran erhvervet. Håndtering af disse udfordringer vil kræve nytænkning for HR-funktionen og en ændring i sammensætningen af kompetencer i HR-afdelingen. Rapportens første fire trends er rettet mod det organisatoriske niveau, mens de sidste fire fokuserer på medarbejderen. Alle trends betragtes som budskaber til HR-chefer om at afbalancere strategiske, taktiske og operationelle opgaver i de næste tre til fem år.

Claus Hellmann Hansen

Introduktion til Ulrich & Co.’s “The Leadership Code”

Dave Ulrich, Norm Smallwood og Kate Sweetman har sammenskrevet den viden, der i dag findes om begrebet ”leadership”. Det har resulteret i fem grundregler, som alle ledere ideelt set bør beherske.

Poula Helth

Læring i praksis kræver ledelse - fra individuel kompetenceudvikling til praksislæring

Denne artikel sætter fokus på, hvordan kompetenceudvikling kan få en positiv effekt i praksis. Det sker først og fremmest ved, at virksomheders ledelse prioriterer praksislæring som en vigtig opgave. Der er kommet stor efterspørgsel på nye kompetencer, men hvis de nye kompetencer forbliver indkapslet hos den enkelte leder efter endt efteruddannelse, er kompetencerne ikke meget værd for virksomheden. Derfor skal ledere tage ansvar for at bryde gamle vaner og inddrage de nye, lærte teknikker i hverdagen, mener artiklens forfatter.

Rikke Kristine Nielsen

Dream Team Jante – om stjerner og vandbærere i arbejdslivet

Hvis Danmark skal beholde medlemskabet i den økonomiske verdensklasse kan det ikke nytte, at vi hylder middelmådighed og tryghedsnarkomani. Vi skal turde sætte noget på spil, begå fejl og komme igen – og så skal vi forstå at fremelske og udnytte verdensklassetalent.

Flemming Poulfelt

Virksomheder ledes ofte med foden på bremsen

En ledelse bør med jævne mellemrum overveje og måske gentænke de referencerammer og mentale modeller, som har værende styrende i en periode.

Michele Guarini

Integreret Talent Management

Mange systemsælgere (HR-systemer) bruger stadig oftere begrebet ”Integreret Talent Management”. Tanken er, at ægte Talent Management fordrer integration af flere typisk isolerede processer. Hvis man undersøger de fleste HR-organisationer, vil man møde en række uafhængige grupper eller ”siloer”. Denne artikel handler om et bud på en sådan integration og forudsætningen for den.

Torben Heikel Vinther

Det kniber med at delegere og involvere

Generelt er ledere bange for at delegere og involvere, mener Jesper Tietgen, direktør i Freelance Danmark. Det skyldes manglende evner, mod og tillid, men der er lys forude, hvis man arbejder ud fra situationsbestemt/fleksibel ledelse.

Rikke Kristine Nielsen

HR er fra Venus – ledere er fra Mars…

Denne artikel handler om kommunikationsbarrierer og misforståede hensyn… og så handler den også om lidt mindre glorværdige problemer såsom fordomsfuldhed, suboptimering og tunnelsyn… Og så handler den om, at det tilsyneladende nogle gange er sådan, at ledere er fra Mars og HR er fra Venus – i hvert fald når det kommer til at enes om, hvor (personligt) udviklingsinteresserede ledere er / bør være.

Rikke Kristine Nielsen

Den ledelsesmodtagelige primadonna

Eksperterne og de virkeligt talentfulde medarbejdere skal have lov til at koncentrere sig om deres kernekompetence. Rationalet er, at danske virksomheders konkurrenceevne og den langsigtede overlevelse er knyttet til deres evne til innovativ, kreativ videnskabelse. Derfor bliver vi i stadigt større grad afhængig af de virkeligt dygtige medarbejdere.

Henrik Holt Larsen

Fra lidenskab til lederskab: De uheldige helte

Det er med ledelse som med vejret: Vi skal holde op med at tale om det og i stedet gøre noget ved det. Dette var en af de konklusioner, en gruppe danske deltagere på studietur til en lederkonference i USA for nylig havde med sig hjem. En anden er, at vi generelt ligger for meget vægt på "management" og for lidt på "leadership". Læs resten af konklusionerne her.

Jan Molin

Ledelsesudvikling

Ledelsesudvikling drejer sig ikke kun om uddannelse af ledere til varetagelse af ledelsesfaget. Udvikling af ledelsen og udvikling af organisationen er to sider af samme sag. Den måde, arbejdet organiseres på, definerer hvordan det kan ledes. Og den måde, der ledes, fører i sidste ende frem til en bestemt måde at organisere arbejdet.

Henrik Holt Larsen

Talentfuld talentudvikling

Flere og flere virksomheder erkender, at talentudvikling er vigtig. Desværre snubler mange i begyndelsen, fordi de kun har øje for én type af talent, nemlig ledelsestalent. Eller også skaber de konflikter mellem øremærkede talenter, der tror, at de kan gå på vandet, og de øvrige medarbejdere, der føler sig vragede.

Flemming Poulfelt

De ledelsesmæssige selvmål

Et ledelsesmæssigt selvmål har samme effekt rent medarbejdermæssigt og organisatorisk som et selvmål i sportens verden: Det skaber usikkerhed, utilfredshed og mismod.

Stemningsbilleder af international ledelsesforskning II

En samling af bidrag fra international ledelsesforskning.

Dorte Rudi Andersen, Claus Dam Nielsen, Susanne Thagaard

Leg i organisationer, ej helt seriøst?

Leg som interventionsform tillægges i stadig højere grad betydning i forbindelse med organisationsudviklende aktiviteter. Flere organisationer refererer eksplicit til legen som en positiv ressource, hvilket medfører forventning om at fremstå innovative og fremadrettede.

Helle Winther

Mærk dig selv - når du leder andre

Denne artikel belyser kortfattet nogle grundlæggende dynamikker, der er nærværende i mange lederes praksis. Den giver også eksempel på få konkrete værktøjer, som du kan bruge i din dagligdag.