Værktøjer


Systematisk talentudvikling af ledere

I dette værktøj kigger vi på, hvordan ledere kan sikre en systematisk udvikling af deres ansatte.

Udvikl andre gennem feedback

Med dette værktøj får du en praktisk anvendelig processkabelon til gennemførelse af en feedback-session.

Lær lederen at uddelegere

I dette værktøj kigger vi på, hvorfor uddelegering er så vigtigt, og hvordan ledere lykkes med at uddelegere opgaver til deres medarbejdere.

Selvudvikling: Kriseledelse

I dette værktøj gennemgås de vigtige trin i omstruktureringen af en organisation og herunder den vanskelige opgave at skulle gennemføre en større fyringsrunde.

Lær dig selv at facilitere processer

I dette værktøj kigger vi på de forskellige processer, som du kan stå overfor i rollen som facilitatoren, hvad du skal være opmærksom på hos dig selv og din kommunikation og hvordan du kan observere på processen og præge den positivt i den ønskede retning.

Andreudvikling: Hjælp en anden videre efter en fyring

Dette værktøj giver dig nyttig information om de typiske reaktioner efter en afskedigelse, konkrete tips og råd samt en række praktisk anvendelige værktøjer, du kan bruge til at hjælpe den afskedigede videre i karrieren.

Lær dig selv at uddelegere

I dette værktøj kigger vi på, hvordan du som leder nemt og effektiv uddelegerer opgaver til dine medarbejdere, og hvordan du kan træne færdigheden.

Selvudvikling: Skab et højtpræsterende team

I dette værktøj kigger vi på, hvad der kendetegner højtpræsterende teams, og hvordan de adskiller sig fra mindre effektive teams.

Strategisk ledelsesudvikling

Dette værktøj viser, hvordan det er muligt at udvikle, implementere og vedligeholde en strategisk ledelsesmodel, der baserer sig på organisationens egen talentmasse.

Sanina Kürstein

Sæt selvledelse på dagsordenen. Et værktøj til selvledere - og deres ledere

Dette er et grundværktøj for ledere, der leder medarbejdere med stor frihed i hverdagen. Det er også et værktøj, medarbejdere med stor specialiseret viden og vide rammer for arbejdet kan bruge til at lede sig selv. Værktøjet er særligt relevant på arbejdspladser, hvor selvledelse ikke tidligere har været italesat som vilkår og som organisationsform. Her vil man kunne opnå bedre trivsel og forretningsmæssige resultater.

Klaus Jakobsen, Ivan Jensen

Design af et ledelsesudviklingsprogram

Når der i virksomheden er taget beslutning om igangsættelse af ledelsesudvikling, melder spørgsmålet sig, hvordan ledelsesudviklingsprogrammet eller -programmerne konkret sammensættes.

Jørgen Lisberg

Hvor god er ledergruppen?

Ledergrupper vurderes og udvikles løbende. Men hvilke kriterier kan man bruge til sådanne vurderinger? Dette værktøj henvender sig til ledergruppen eller lederteamet, der søger inspiration til, hvilke kriterier de kan vurdere og videreudvikle gruppens ledelse og samarbejde.

Dion Sørensen

Skab et højtpræsterende team

I de seneste år har der været en stadig stigende interesse for at implementere forskellige former for teamorganisering i såvel danske som internationale virksomheder. I dette værktøj kigger vi på, hvad der kendetegner højtpræsterende teams, og hvordan de adskiller sig fra mindre effektive teams. Du præsenteres undervejs for en masse relevant information om teams samt nogle skabeloner og redskaber til refleksion og til planlægning af din teamudviklingsopgave.

Per Nikolaj Bukh, Karina Skovvang Christensen

Strategikort i praksis

Når man indfører balanced scorecard, starter man som regel med at udarbejde et strategikort for hele virksomheden eller en division. Som næste skridt i processen udvikles strategikort for de enkelte dele af organisationen ved en proces, der betegnes en kaskadering. I denne artikel viser vi, hvorledes en sådan kaskadering kan gennemføres i praksis.

Susanne Ploug Sørensen

Ledernetværk kræver struktur og disciplin

Der er de sidste 10 år sket en markant ændring i tænkning om ledelse, som bl.a. har betydet, at ledere uddanner sig som aldrig før, og at de indgår i netværk med hinanden. Denne artikel handler om erfaringer med ledernetværk, og om hvad der skiller gode netværk, der fremmer lederudvikling, fra dårlige netværk, der hurtigt opløser sig selv.

Bente Bøllingtoft Lindstrøm

Værktøj: Tidsstyring

Hvem styrer din tid? Dig – eller tilfældighederne? Det at tage lederskab for sig selv handler om at gå ind og sætte retning, prioritere og så gøre det, vi siger, vi vil gøre. Dette værktøj tager udgangspunkt i personligt lederskab som en forudsætning for effektiv tidsstyring og optimering af tidsforbrug.

Rikke Kristine Nielsen

Joharis vindue – et værktøj til bevidsthed om samspil med andre

En klassiker, som mange af vores brugere har efterspurgt. Læs her for at se forskellige grafiske fremstillinger til direkte inspiration, selvtest, interessante links og forslag til et lederudviklingsværktøj med udgangspunkt i Joharis vindue.

Værktøjshæfter: Gode ledere har et godt arbejdsmiljø

Branchemiljørådet, BAR Social og Sundhed. Januar 2008. 12 sider. www.arbejdsmiljøweb.dk.

Jørgen Lisberg

Deltagernes meninger om behov og muligheder for udvikling

De fleste udviklingsprocessers mål og midler er valgt af nogle få ledere, der mener, det er de andre, der har brug for udvikling, og derfor kun lader som om, de også selv har det.

Jørgen Lisberg

Kun det nødvendige og tilstrækkelige - og alt så enkelt og sikkert som muligt?

Den bedste udvikling af ledelse og samarbejde, eller løsning af ledelses- og samarbejdsproblemer, forudsætter skrap og selvkritisk analyse af mål og midler inden beslutning, og mens den gennemføres.

Helle Winther

Mærk dig selv - når du leder andre

Denne artikel belyser kortfattet nogle grundlæggende dynamikker, der er nærværende i mange lederes praksis. Den giver også eksempel på få konkrete værktøjer, som du kan bruge i din dagligdag.