Værktøjer


Selvudvikling: Personlig udvikling

Dette værktøj er skabt til selvudvikling og er relevant for alle, der ønsker at udvikle deres personlige egenskaber, herunder deres energi, logiske og følelsesmæssige intelligens og værdimæssige integritet.

Lær at styre din tid effektivt

Med dette værktøj lærer du, hvordan du med simple kneb kan få kontrol over din tid, hvordan du kan systematisere de aktiviteter du bruger din tid på eller burde bruge din tid på, og hvordan du lægger en plan for dit tidsforbrug.

Udvikl andre gennem feedback

Med dette værktøj får du en praktisk anvendelig processkabelon til gennemførelse af en feedback-session.

Lær dig selv at facilitere processer

I dette værktøj kigger vi på de forskellige processer, som du kan stå overfor i rollen som facilitatoren, hvad du skal være opmærksom på hos dig selv og din kommunikation og hvordan du kan observere på processen og præge den positivt i den ønskede retning.

Personlig udvikling

Med dette værktøj forsynes du som facilitator med en praktisk anvendelig slidepakke og tilhørende vejledning i, hvordan du kan facilitere processen i personlig udvikling fra start til slut.

Lær dig selv at uddelegere

I dette værktøj kigger vi på, hvordan du som leder nemt og effektiv uddelegerer opgaver til dine medarbejdere, og hvordan du kan træne færdigheden.

Lær teamet at coache

I dette værktøj kigger vi på coaching som udviklingsmetode i et team, herunder hvornår coaching er velegnet frem for andre metoder, hvad man skal være opmærksom på, når man coacher, spørgeteknikker og faldgruber.

Lær andre at coache

I dette værktøj kigger vi på rollen som coach, hvornår denne udviklingsform er velegnet frem for andre metoder, hvad coachen skal være opmærksom på, herunder spørgeteknikker og faldgruber.

Udvikl teamet gennem coaching

Værktøjet omhandler at udvikle teamet gennem coaching, herunder en praktisk anvendelig processkabelon til gennemførelse af en coachingsession.

Faglig kompetenceudvikling

I dette værktøj kigger vi på hvilke faglige kompetencer, der essentielle for at opnå succes som medarbejder (dvs. individuel bidragsyder), ligesom du får mulighed for at evaluere dig selv på disse kompetencer.

Lær faglig kompetenceudvikling

I dette værktøj kigger på hvilke faglige kompetencer, der essentielle for at opnå succes som medarbejder (dvs. individuel bidragsyder), og hvordan disse kompetencer kan evalueres og udvikles.

Håndtering af vigtige ledelsesopgaver

I dette værktøj kigger vi på, hvilke ledelsesopgaver og kompetencer, det er kritisk vigtige på forskellige ledelsesniveauer.

Den gode proceskonsulent

I dette værktøj, får du en praktisk anvendelig slidepakke med tilhørende vejledning i, hvordan udviklingsprocessen kan faciliteres fra start til slut.

Proceskonsulentens fokus

Dette arbejdshæfte leverer praktisk anvendelige informationer, skabeloner og procesanvisninger. Du bliver præsenteret for en række gode spørgsmål, som du kan bruge i coachingen af andre personer.

Lær dig selv at give feedback 2.0

Med dette værktøj får du indsigt i, hvad feedback er, og hvad du skal være opmærksom på, når du giver feedback. Du forsynes desuden med en simpel proces og struktur, som du kan støtte dig til, når du skal give feedback i fremtiden.

Bente Bøllingtoft Lindstrøm

Værdien af at lytte - og spørge for at forstå

Har du tænkt over hvad der gør forskellen på, om du har hul igennem i din kommunikation? Hvad er det der gør, at andre lytter til det du siger? Der er flere ting du kan gøre, for at få større lydhørhed overfor det du siger.

Bente Bøllingtoft Lindstrøm

Feedback

Dette værktøj omhandler kunsten at give sig selv og andre en positiv og konstruktiv feedback. Om sprogbrugets betydning samt at fokusere på det vi er gode til og det vi kan blive endnu bedre til.

Dion Sørensen

Systematisk talentudvikling

Om en ledere får succes eller ej afhænger til syvende og sidst af, om han formår at samle de rigtige medarbejdere, og om han formår kontinuerligt at kvalificere dem til at løfte de opgaver, han uddelegerer til dem. Lederen skal levere gennem sine ansatte, og det kræver, at de præsterer - ikke blot i dag, også i morgen, dagen efter, om et år, to år, etc. Og det kræver, at de udvikler sig.

Claus Hellmann Hansen

Værdiskabende HR-kompetencer

Hvis man er ansvarlig for en HR-funktion, dens organisering og for sikring af, at de rigtige kompetencer er til stede, har man brug for guidelines og inspiration. Formålet med dette værktøj er at skabe overblik over, hvilke HR-kompetencer man besidder, og på denne baggrund skabe en udviklingsplan for HR-kompetencerne. Vel at mærke gælder dette HR-kompetencer, som er værdiskabende for virksomheden. Dvs. kompetencer, der skaber handlinger med virkning og ikke blot en ”tom” aktivitet eller viden, der ikke anvendes.

Kirsten M. Poulsen

Samarbejdsaftale (mentorskab)

Trods individuelle og situationafhængige forskelle kan det være godt at formulere en decideret samarbejdsaftale mellem mentor og mentee forud for processens begyndelse. Læs her for at finde retningslinier til udarbejdelsen af samarbejdsaftalen for et mentorskab.

Kirsten M. Poulsen

Mentor-logbog

En logbog er et samarbejds- og dokumentationsværktøj for deltagerne i en mentorrelation. Dette værktøj giver gode råd til, hvordan og til hvad såvel mentor og mentee kan bruge logbogen i den konkrete samarbejdsproces.

Bente Bøllingtoft Lindstrøm

Værktøj: Tidsstyring

Hvem styrer din tid? Dig – eller tilfældighederne? Det at tage lederskab for sig selv handler om at gå ind og sætte retning, prioritere og så gøre det, vi siger, vi vil gøre. Dette værktøj tager udgangspunkt i personligt lederskab som en forudsætning for effektiv tidsstyring og optimering af tidsforbrug.

Bente Bøllingtoft Lindstrøm

Målopstilling og handlingsplan med SMARTØF-modellen

Dette værktøj består af redskaber og gode råd til, hvordan du sætter mål op, som du virkelig ønsker at nå - og hvordan du arbejder på at få opfyldt dem i både privatlivet og arbejdslivet.

Claus Hellmann Hansen

Grundlaget for effektiv Performance Management

De fleste virksomheder anvender i dag en eller anden form for samtalesystem. Imidlertid sker det ikke altid problemfrit. Derfor er formålet med denne beskrivelse at se på PM som et system, der i det daglige kan hjælpe ledere og medarbejdere, og ikke blot som en årlig samtale.

Rikke Kristine Nielsen

Joharis vindue – et værktøj til bevidsthed om samspil med andre

En klassiker, som mange af vores brugere har efterspurgt. Læs her for at se forskellige grafiske fremstillinger til direkte inspiration, selvtest, interessante links og forslag til et lederudviklingsværktøj med udgangspunkt i Joharis vindue.

Bente Bøllingtoft Lindstrøm

Værktøj: styring og opfølgning på tid og mål

Personligt lederskab kræver eksekvering og opfølgning. Forskellen mellem de mennesker, som får succes og når deres mål, og de, der kun drømmer om det, er evnen til at sætte mål og handle samt at styre tid og ressourcer effektivt. Dette værktøj består af redskaber og gode råd til, hvordan du via målrettet planlægning, overblik og evaluering får det fulde udbytte af de 3 første værktøjer ”Tidsstyring” , ”Målopstilling og handling” og ”Test af drømme og mål”.

Værktøjshæfter: Gode ledere har et godt arbejdsmiljø

Branchemiljørådet, BAR Social og Sundhed. Januar 2008. 12 sider. www.arbejdsmiljøweb.dk.

Else Iversen

Værktøj til kompetenceudvikling

Teksten forsøger at skitsere, hvordan kompetenceudvikling kan gribes an i praksis, hvilke faser der skal tænkes igennem, og hvilke aktører det er en god idé at involvere.

Henrik Holt Larsen

Dan netværk - hvorfor og hvordan?

Dette værktøj består af et hæfte, som giver et overblik over ledernetværk: hvad et netværk overhovedet er, hvilke formål det skal opfylde, hvilke hovedtyper der findes, og hvordan man som enkeltperson får mest muligt ud af deltagelse i netværk, bl.a. ved at undgå de faldgruber, der knytter sig til metoden.

Marie Rydal

Does your body language distract attention from your message?

You have prepared what you want to say; you have made your PowerPoint presentation; you are ready to present the new strategy to your colleagues and employees. But does your body language match your preparation, or does it stand in the way?

Undgå værdiløs kompetenceudvikling med ny metode

De fleste ledere er opmærksomme på, at kompetenceudvikling er vigtigt, men i praksis er der mange forhindringer og faldgruber på vejen mod en læring, der virkelig flytter organisationen op på et nye niveau i opgaveløsningen. I en hverdag hvor alle har hænderne fulde med at løse de faste opgave, kan en systematisk udvikling af nye kompetencer let glide i baggrunden.