Artikler


Lene Flensborg

Design talentudvikling, så både talent og virksomhed udvikler sig

På CBS har man skabt et talentforløb for de administrative medarbejdere, som f.eks. kan være med til at svare på, hvordan man sikrer, at talentudvikling bliver et fælles anliggende for virksomheden og talenterne? Og hvordan talentudvikling bliver en god forretning på kort sigt?

Pia Søltoft, Ole Lauridsen

Webinar: Kunsten at vælge sig selv ifølge Søren Kierkegaard

Pia Søltoft’s bog ”Kunsten at vælge sig selv”, om Kierkegaard, coaching og lederskab giver en indføring i Kierkegaards tanker om, hvad et ”selv” er og hvordan man bliver det. På webinaret giver hun sit bud på, hvorledes man kan anvende Kierkegaards tanker i en ledelsesmæssig kontekst.

Mikkel Holm Sørensen

Big data og store ledere

Big data er på alles læber med løfter om at løse mange forretnings- og samfundsmæssige udfordringer. Men hvad betyder big data konkret i offentlige og private lederes dagligdag? En hel del, hvis du spørger forfatterne til ny bog om den datadrevne organisation. Data bliver i stigende grad selve grundstoffet for værdiskabelse og et aktiv, der skal mestres med en blanding af visdom og adræthed.

Rikke Kristine Nielsen

Talent i fællesskab

”Intet menneske er en ø, sig selv nok” er det nok mest populære John Donne-citat, måske fordi det virker indlysende oplagt, på samme måde som ingen ville drømme om at forsøge at vinde Tour de France alene. Der er stjerner – og så er der vandbærere, og de to skal stå i et fornuftigt forhold til hinanden. Talentledelse fokuserer imidlertid typisk på enkeltmandstalent i modsætning til eksempelvis teamtalent eller afdelingstalent.

Susan E. Jackson, Randall S. Schuler

The Global Talent Management Challenge: Drivers and HR Actions for Attaining and Sustaining Global Competitive Advantage

I denne artikel beskrives og diskuteres forskellige HR-tiltag, der søger at håndtere de globale talent management udfordringer, som multinationale virksomheder møder. Konklusionen er bl.a. at topledelsen og dens tætte samarbejde med en professionaliseret HR-afdeling får en nøglerolle.

Kirsten M. Poulsen

Mentorskab

En mentor indgår i en personlig relation med mentee med hele sin person, sin erfaring, sin viden og sin personlighed. Man kan sige, at mentor bruger både sin subjektive og objektive person i samarbejdet med mentee, mens coachen kun bruger sin objektive rolle overfor coachee.

Helle Hedegaard Hein

Ei blot til lyst!

Artiklen baserer sig på et feltstudium - på Det Kongelige Teater - med fokus på, hvad der motiverer højtspecialiserede kreative medarbejdere bl.a. de såkaldte primadonnaer, og hvordan de bør ledes. Primadonnaen er med sit kald, sine høje standarder og sin høje specialisering helt uundværlig for mange organisationer, og primadonnaer er ikke af natur ledelsesfremmede – de har tværtimod et stort ledelsesbehov.

Henrik Holt Larsen

Motivation og engagement - kun en tåbe frygter ikke uengagerede medarbejdere

Hvilke kræfter i mennesket og i menneskenes omgivelser driver dem til en bestemt adfærd? Hvilke kræfter dirigerer og kanaliserer menneskers adfærd i en bestemt retning eller imod bestemte mål? Få interessante og forskellige svar på motivationens hovedspørgsmål i dette kapitel hentet fra bogen ”Human Resource Management - Licence to work”.

Ib Ravn, Nina Tange

Videnarbejde og mening

Værdiskabelse er kun i økonomers og kuponklippernes øjne et spørgsmål om penge. I jo højere grad man oplever ens arbejdsplads skaber reel værdi i verden, i jo højere grad vil man opleve mening i sit arbejde. Læs mere her.

Claus Hellmann Hansen

Introduktion til Ulrich & Co.’s “The Leadership Code”

Dave Ulrich, Norm Smallwood og Kate Sweetman har sammenskrevet den viden, der i dag findes om begrebet ”leadership”. Det har resulteret i fem grundregler, som alle ledere ideelt set bør beherske.

Rikke Kristine Nielsen

Dream Team Jante – om stjerner og vandbærere i arbejdslivet

Hvis Danmark skal beholde medlemskabet i den økonomiske verdensklasse kan det ikke nytte, at vi hylder middelmådighed og tryghedsnarkomani. Vi skal turde sætte noget på spil, begå fejl og komme igen – og så skal vi forstå at fremelske og udnytte verdensklassetalent.

Rikke Kristine Nielsen

Den underudnyttede medarbejder

Mangel på arbejdskraft og kompetencer på det danske arbejdsmarked og i den vestlige verden som helhed er efterhånden et almendt kendt problem. Den Canadiske professer, David Livingstone, derimod argumenterer for, at langt de fleste canadiere er i stand til at håndtere deres job. De får bare ikke lov til at vise deres fulde potentiale.

Inge Aagaard

Det globale mindset som brobygger mellem kinesisk og dansk ledelse

Når vi slår op i avisen, ser stillingsannoncer eller læser fagbøger støder vi på et ”globalt mindset” som et kompetencekrav til den globale leder. Vi ved det godt, og mener måske selv at vi naturligt besidder det, men praksis viser noget andet. Selv om verden bliver mindre og lettere tilgængelig, og vi i kantinen møder kollegaer af forskellige nationaliteter, så er faktum at vi arbejder ud fra hver vores kulturelle fundament. Selvom vi umiddelbart virker ens, så handler det om at bygge bro gennem samarbejde mellem forskelle.

Michele Guarini

Integreret Talent Management

Mange systemsælgere (HR-systemer) bruger stadig oftere begrebet ”Integreret Talent Management”. Tanken er, at ægte Talent Management fordrer integration af flere typisk isolerede processer. Hvis man undersøger de fleste HR-organisationer, vil man møde en række uafhængige grupper eller ”siloer”. Denne artikel handler om et bud på en sådan integration og forudsætningen for den.

Henrik Holt Larsen

Talentløs talentpleje

Selv hvis man retter et stift blik mod bundlinjen, vil det kunne betale sig at dyrke sine talenter – og i denne gruppe ikke mindst specialisterne, som typisk er blevet overset i management-kogebøgerne

Rikke Kristine Nielsen

Den nye medarbejdergeneration - de uregerlige!

Danske arbejdspladser bliver i stigende grad befolket af en ny type medarbejdere, der karakteriseres som talentfulde, men forkælede egoister, der præsterer bedst på egen hånd og ikke umiddelbart ser værdien af at overholde almindelige sociale spilleregler på arbejdspladsen.

Tine Højager Eriksen

Løn er ikke løn nok

Den unge generation på arbejdsmarkedet vil have mere end blot kroner og øre i lønningsposen. Den enkeltes mulighed for at forbedre og udvikle sine kompetencer er en væsentlig faktor, når de unge vælger job.

Michele Guarini

Find de rigtige talenter

"Det, jeg vil i denne artikel, er ikke at definere, hvad jeg mener med talent, men mere at se på, hvordan begrebet bliver brugt, og hvordan nogle definitioner er mere værdiskabende end andre."

Henrik Holt Larsen

HRM: ledelse af virksomhedens menneskelige ressourcer - Aktuel status over forskning og praksis samt et kig ind i fremtiden

Denne artikel analyserer begrebet Human Resource Management (HRM), der kan betragtes som paraply for ledelse af menneskelige ressourcer i virksomheder. Indledningsvis defineres HRM-begrebet, og dets historiske rødder blotlægges. Derefter identificeres de vigtigste udfordringer, som HRM står overfor, og der tegnes et billede af, hvordan ledelse af menneskelige ressourcer kan tænkes at udfolde sig i de kommende 5-10 år. Artiklen er som udgangspunkt forskningsbaseret, men den teoretiske analyse af HRM-begrebet suppleres af dels undersøgelsesresultater vedr. HRM-strategi og –praksis i Danmark, dels eksempler fra danske virksomheder.

Flemming Poulfelt

Når professionelle skal ledes

Igennem en årrække har det været en myte, at ”professionelle” ikke kan eller vil ledes, da der er tale om folk med store egoer og primadonnanykker, som mener at have patent på ”sandheden” og som selv ved, hvordan tingene skal udvikles – sat lidt på spidsen. I en artikel for nogle år siden kunne man læse, at ledelse af professionelle er som ”herding cats” (McKenna 1995). Og da katte som bekendt kun gør det, de selv vil, har det været opfattelsen hos mange, at analogien med de professionelle var oplagt.

Henrik Holt Larsen

Talentfuld talentudvikling

Flere og flere virksomheder erkender, at talentudvikling er vigtig. Desværre snubler mange i begyndelsen, fordi de kun har øje for én type af talent, nemlig ledelsestalent. Eller også skaber de konflikter mellem øremærkede talenter, der tror, at de kan gå på vandet, og de øvrige medarbejdere, der føler sig vragede.

Flemming Poulfelt

Talentudvikling: Nurturing High-Talent Manpower

Virksomheder og ledere kan styrke talentudvikling dels ved at udvikle principper for stimulation af talentarbejdet og sikre praktisk implementering via planlægning, monitorering, coaching og kommunikation.