Værktøjer


Selvudvikling: Systematisk talentudvikling

I dette værktøj kigger vi på, hvordan du som leder kan gribe dit udviklingsansvar an, og hvad du skal være særlig opmærksom på. Du forsynes med en simpel model, som kan hjælpe dig gennem hele processen, ligesom du får mulighed for at lægge en udviklingsplan for alle dine ansatte.

Systematisk talentudvikling af ledere

I dette værktøj kigger vi på, hvordan ledere kan sikre en systematisk udvikling af deres ansatte.

Claus Hellmann Hansen

Management by Objectives – et klassisk værktøj til præstationsledelse

Begrebet Performance Management har vundet sit indpas og praktiseres på forskellige måder. Men uanset vinklingen af metoderne, har de alle rod i et andet begreb, som er blevet en managementklassiker – Management by Objectives eller forkortet, MBO.

Claus Hellmann Hansen

Onboarding

Onboarding er et begreb, som skal ses i sammenhæng med Talent Management. Onboarding søger at drage fordel af det talent, som nye kolleger besidder, så hurtigt som muligt. Det kan betragtes som efterfølgeren til ”Introduktion af nye medarbejdere”, hvis formål er at byde nye kolleger velkommen og sikre dem en basisviden om virksomheden.

Dion Sørensen

Systematisk talentudvikling

Om en ledere får succes eller ej afhænger til syvende og sidst af, om han formår at samle de rigtige medarbejdere, og om han formår kontinuerligt at kvalificere dem til at løfte de opgaver, han uddelegerer til dem. Lederen skal levere gennem sine ansatte, og det kræver, at de præsterer - ikke blot i dag, også i morgen, dagen efter, om et år, to år, etc. Og det kræver, at de udvikler sig.

Kirsten M. Poulsen

Samarbejdsaftale (mentorskab)

Trods individuelle og situationafhængige forskelle kan det være godt at formulere en decideret samarbejdsaftale mellem mentor og mentee forud for processens begyndelse. Læs her for at finde retningslinier til udarbejdelsen af samarbejdsaftalen for et mentorskab.

Kirsten M. Poulsen

Mentor-logbog

En logbog er et samarbejds- og dokumentationsværktøj for deltagerne i en mentorrelation. Dette værktøj giver gode råd til, hvordan og til hvad såvel mentor og mentee kan bruge logbogen i den konkrete samarbejdsproces.

Susanne Ploug Sørensen

Ledernetværk kræver struktur og disciplin

Der er de sidste 10 år sket en markant ændring i tænkning om ledelse, som bl.a. har betydet, at ledere uddanner sig som aldrig før, og at de indgår i netværk med hinanden. Denne artikel handler om erfaringer med ledernetværk, og om hvad der skiller gode netværk, der fremmer lederudvikling, fra dårlige netværk, der hurtigt opløser sig selv.

Claus Hellmann Hansen

Karriereankre

Hvad betyder det at ”gøre” karriere? Hvilke kvaliteter lægges der ind i et karriereforløb? Er karrieren blot det antal år, man er på arbejdsmarkedet? Eller er det et formaliseret udviklingsforløb? Kan karrierer kun bevæge den enkelte ”op” i en organisation? Og hvordan afgrænses arbejdstilværelsen fra den personlige – og familierelaterede - del af tilværelsen?

Bente Bøllingtoft Lindstrøm

Målopstilling og handlingsplan med SMARTØF-modellen

Dette værktøj består af redskaber og gode råd til, hvordan du sætter mål op, som du virkelig ønsker at nå - og hvordan du arbejder på at få opfyldt dem i både privatlivet og arbejdslivet.

Claus Hellmann Hansen

Alternative metoder til tiltrækning og udvælgelse

Nettotilgangen til arbejdsmarkedet vil i de kommende år være faldende. Det vil presse virksomheder til at arbejde målrettet for at kunne vedligeholde og udvikle virksomhedens samlede kompetence. Virksomheden skal følgelig både kende til flere forskellige rekrutteringsmetoder samt vide, hvordan de bedst kan benyttes. Dette værktøj, giver virksomheden den nødvendige information.

Henrik Holt Larsen

Dan netværk - hvorfor og hvordan?

Dette værktøj består af et hæfte, som giver et overblik over ledernetværk: hvad et netværk overhovedet er, hvilke formål det skal opfylde, hvilke hovedtyper der findes, og hvordan man som enkeltperson får mest muligt ud af deltagelse i netværk, bl.a. ved at undgå de faldgruber, der knytter sig til metoden.