Værktøjer


Lær at styre din tid effektivt

Med dette værktøj lærer du, hvordan du med simple kneb kan få kontrol over din tid, hvordan du kan systematisere de aktiviteter du bruger din tid på eller burde bruge din tid på, og hvordan du lægger en plan for dit tidsforbrug.

Hjælp dig selv videre efter en fyring

Med dette værktøj kan vi forhåbentlig hjælpe dig til at komme igennem den negative oplevelse med at blive afskediget og hjælpe dig til at se fremad og komme i beskæftigelse igen.

Kirsten M. Poulsen

Samarbejdsaftale (mentorskab)

Trods individuelle og situationafhængige forskelle kan det være godt at formulere en decideret samarbejdsaftale mellem mentor og mentee forud for processens begyndelse. Læs her for at finde retningslinier til udarbejdelsen af samarbejdsaftalen for et mentorskab.

Kirsten M. Poulsen

Mentor-logbog

En logbog er et samarbejds- og dokumentationsværktøj for deltagerne i en mentorrelation. Dette værktøj giver gode råd til, hvordan og til hvad såvel mentor og mentee kan bruge logbogen i den konkrete samarbejdsproces.

Susanne Ploug Sørensen

Ledernetværk kræver struktur og disciplin

Der er de sidste 10 år sket en markant ændring i tænkning om ledelse, som bl.a. har betydet, at ledere uddanner sig som aldrig før, og at de indgår i netværk med hinanden. Denne artikel handler om erfaringer med ledernetværk, og om hvad der skiller gode netværk, der fremmer lederudvikling, fra dårlige netværk, der hurtigt opløser sig selv.

Claus Hellmann Hansen

Karriereankre

Hvad betyder det at ”gøre” karriere? Hvilke kvaliteter lægges der ind i et karriereforløb? Er karrieren blot det antal år, man er på arbejdsmarkedet? Eller er det et formaliseret udviklingsforløb? Kan karrierer kun bevæge den enkelte ”op” i en organisation? Og hvordan afgrænses arbejdstilværelsen fra den personlige – og familierelaterede - del af tilværelsen?

Bente Bøllingtoft Lindstrøm

Værktøj: Tidsstyring

Hvem styrer din tid? Dig – eller tilfældighederne? Det at tage lederskab for sig selv handler om at gå ind og sætte retning, prioritere og så gøre det, vi siger, vi vil gøre. Dette værktøj tager udgangspunkt i personligt lederskab som en forudsætning for effektiv tidsstyring og optimering af tidsforbrug.

Bente Bøllingtoft Lindstrøm

Målopstilling og handlingsplan med SMARTØF-modellen

Dette værktøj består af redskaber og gode råd til, hvordan du sætter mål op, som du virkelig ønsker at nå - og hvordan du arbejder på at få opfyldt dem i både privatlivet og arbejdslivet.

Claus Hellmann Hansen

Grundlaget for effektiv Performance Management

De fleste virksomheder anvender i dag en eller anden form for samtalesystem. Imidlertid sker det ikke altid problemfrit. Derfor er formålet med denne beskrivelse at se på PM som et system, der i det daglige kan hjælpe ledere og medarbejdere, og ikke blot som en årlig samtale.

Rikke Kristine Nielsen

Joharis vindue – et værktøj til bevidsthed om samspil med andre

En klassiker, som mange af vores brugere har efterspurgt. Læs her for at se forskellige grafiske fremstillinger til direkte inspiration, selvtest, interessante links og forslag til et lederudviklingsværktøj med udgangspunkt i Joharis vindue.

Leo Hejselbæk

Det totale kompetenceniveau

Det traditionelle cv er ikke altid nok i en jobsøgningssituation. Du kan i dette værktøj (kompetenceprofilen) få inspiration og konkret input til at arbejde med din faglige og personlige profil.

Henrik Holt Larsen

Dan netværk - hvorfor og hvordan?

Dette værktøj består af et hæfte, som giver et overblik over ledernetværk: hvad et netværk overhovedet er, hvilke formål det skal opfylde, hvilke hovedtyper der findes, og hvordan man som enkeltperson får mest muligt ud af deltagelse i netværk, bl.a. ved at undgå de faldgruber, der knytter sig til metoden.

Bente Bøllingtoft Lindstrøm

Værktøj: Det du kan gøre for at minimere stress og følelsen af at være bagud

Der er mange ting, som du kan gøre for at styre dig igennem alle dagens møder og opgaver, uden at miste overblikket og uden følelsen af at halse bagefter, parret med en følelse af ikke at slå til.