Artikler


Lene Flensborg

Design talentudvikling, så både talent og virksomhed udvikler sig

På CBS har man skabt et talentforløb for de administrative medarbejdere, som f.eks. kan være med til at svare på, hvordan man sikrer, at talentudvikling bliver et fælles anliggende for virksomheden og talenterne? Og hvordan talentudvikling bliver en god forretning på kort sigt?

Helle Rosdahl Lund

Tre gode grunde til work life balance 2.0

Work-life balance er kommet for at blive, men ikke på den traditionelle måde, hvor vi primært har sat fokus på individuel balance, politikker om fleksibilitet i arbejdslivet, børnerum eller andre servicetiltag. I det 21. århundrede er det for snævert. Work-life balance 2.0 tager udgangspunkt i de ændringer, der er i måden vi arbejder på (work), måden vi lever på (life), og måden du skal balancere mellem medarbejdere, miljø og indtjening på.

Stefan Tengblad

Is there a ‘New Managerial Work’? A Comparison with Henry Mintzberg’s Classic Study 30 Years Later*

This comparative study of top executives’ work aimed at examining the stability of top managerial behaviour reveals a relatively different pattern of behaviour compared with the study by Henry Mintzberg. The main differences are a much larger workload, a contact pattern to a larger degree oriented towards subordinates in group-settings, a greater emphasis on giving information, and less preoccupation with administrative work.

Susan E. Jackson, Randall S. Schuler

The Global Talent Management Challenge: Drivers and HR Actions for Attaining and Sustaining Global Competitive Advantage

I denne artikel beskrives og diskuteres forskellige HR-tiltag, der søger at håndtere de globale talent management udfordringer, som multinationale virksomheder møder. Konklusionen er bl.a. at topledelsen og dens tætte samarbejde med en professionaliseret HR-afdeling får en nøglerolle.

Rikke Kristine Nielsen

Når udlandsmedarbejderen vender hjem

Virksomheden risikerer at gå glip af vigtige bidrag, hvis hjemvendte medarbejdere ikke re-integreres ordentligt. Men hvad kan virksomheden gøre for at lette mødet med arbejdspladsen? Læs her en case om karriereudvikling for udlandsmedarbejdere.

Kirsten M. Poulsen

Mentorskab

En mentor indgår i en personlig relation med mentee med hele sin person, sin erfaring, sin viden og sin personlighed. Man kan sige, at mentor bruger både sin subjektive og objektive person i samarbejdet med mentee, mens coachen kun bruger sin objektive rolle overfor coachee.

Per Thygesen Poulsen

Mentoring, coaching og selvudvikling

Mentoring og coaching er ord, der undertiden anvendes i flæng. Men de betyder ikke det samme. Hvor coaching er en hjælp til den enkelte medarbejder, der ofte ydes i kortere perioder og fokuserer på korrektion af adfærd, er mentoring en bistand til selvudvikling, som foregår udenfor direkte ledelsesrelationer.

Leo Hejselbæk

Kontinuerlig kompetenceudvikling - for ledere og medarbejdere

Det er ikke godt nok nu og da at tage på kurser eller at deltage på ellers gode konferencer. Det være sig eksternt som internt, alt efter strømninger og udbud.

Jesper Havaleschka

Er HR et kvindefag?

Vi havde som udgangspunkt stillet os selv spørgsmålet, om det mon var muligt at identificere en egentlig HR-Profil – en fælles profil for de mennesker, der beskæftiger sig med HR området til daglig? Denne artikel er et forsøg på at besvare dette spørgsmål. Det vil sige i hvor stor udstrækning udgør mennesker, der arbejder med HR en homogen gruppe? Med udgangspunkt i Garudas Hoved-Hjerte-Ben model, følger her den gennemsnitlige grafiske profil for de deltagende HR-respondenter.

Helle Hedegaard Hein

Ei blot til lyst!

Artiklen baserer sig på et feltstudium - på Det Kongelige Teater - med fokus på, hvad der motiverer højtspecialiserede kreative medarbejdere bl.a. de såkaldte primadonnaer, og hvordan de bør ledes. Primadonnaen er med sit kald, sine høje standarder og sin høje specialisering helt uundværlig for mange organisationer, og primadonnaer er ikke af natur ledelsesfremmede – de har tværtimod et stort ledelsesbehov.

Claus Hellmann Hansen

Introduktion til Ulrich & Co.’s “The Leadership Code”

Dave Ulrich, Norm Smallwood og Kate Sweetman har sammenskrevet den viden, der i dag findes om begrebet ”leadership”. Det har resulteret i fem grundregler, som alle ledere ideelt set bør beherske.

Poula Helth

Læring i praksis kræver ledelse - fra individuel kompetenceudvikling til praksislæring

Denne artikel sætter fokus på, hvordan kompetenceudvikling kan få en positiv effekt i praksis. Det sker først og fremmest ved, at virksomheders ledelse prioriterer praksislæring som en vigtig opgave. Der er kommet stor efterspørgsel på nye kompetencer, men hvis de nye kompetencer forbliver indkapslet hos den enkelte leder efter endt efteruddannelse, er kompetencerne ikke meget værd for virksomheden. Derfor skal ledere tage ansvar for at bryde gamle vaner og inddrage de nye, lærte teknikker i hverdagen, mener artiklens forfatter.

Rikke Kristine Nielsen

Dream Team Jante – om stjerner og vandbærere i arbejdslivet

Hvis Danmark skal beholde medlemskabet i den økonomiske verdensklasse kan det ikke nytte, at vi hylder middelmådighed og tryghedsnarkomani. Vi skal turde sætte noget på spil, begå fejl og komme igen – og så skal vi forstå at fremelske og udnytte verdensklassetalent.

Per Thygesen Poulsen

Karrieren går på valsen

Karrieren har taget vandrestaven ned fra væggen og er gået på valsen. Lige som håndværkssvendene i gamle dage går karrieren fra sted til sted med midlertidige stop, når arbejdspladsen giver de rigtige muligheder.

Henrik Holt Larsen

Talentløs talentpleje

Selv hvis man retter et stift blik mod bundlinjen, vil det kunne betale sig at dyrke sine talenter – og i denne gruppe ikke mindst specialisterne, som typisk er blevet overset i management-kogebøgerne

Henrik Holt Larsen

SMV'er og akademikere har brug for hinanden

Nyudklækkede kandidater ved ikke, hvor godt de kunne få det, hvis de arbejdede i en SMV, og SMV'erne ved ikke, hvad de kunne få af godt ved at ansætte unge akademikere. De har brug for hinanden, og vi andre har brug for dem, hvis underskoven i dansk erhvervsliv skal springe ud i forårsfarver!

Flemming Poulfelt

Talentudvikling: Nurturing High-Talent Manpower

Virksomheder og ledere kan styrke talentudvikling dels ved at udvikle principper for stimulation af talentarbejdet og sikre praktisk implementering via planlægning, monitorering, coaching og kommunikation.

Søren Schultz Hansen

Motivér med GPS og høj frekvens

Digitaliseringen og dens konsekvenser er ikke længere et abstrakt fremtidsscenarie, men er blevet den vigtigste strategiske udfordring for stort set alle virksomheder – også når det kommer til medarbejderledelse og motivation.