Artikler


Lene Flensborg

Design talentudvikling, så både talent og virksomhed udvikler sig

På CBS har man skabt et talentforløb for de administrative medarbejdere, som f.eks. kan være med til at svare på, hvordan man sikrer, at talentudvikling bliver et fælles anliggende for virksomheden og talenterne? Og hvordan talentudvikling bliver en god forretning på kort sigt?

Franciska Kann

Samtaleteknik

Det spændende ved medarbejdersamtaler er, at man kan eksperimentere med sine egne muligheder for at prøve andre veje - det kræver imidlertid en tryghed, et kendskab til sig selv og en viden om, hvad man gør og hvorfor.

Annette Højmann Kristensen

Medspil og modspil i samtaler – Find det værdifulde i ansigt til ansigt-kommunikation

Artiklen omhandler samtalen mellem mennesker – mere præcist mellem medarbejdere og mellem medarbejdere og ledere. For samtale fremmer forståelsen, og der er noget interessant og nærmest universelt ved samtalen, der gør den til et evigt tilbagevendende… ja, samtaleemne.

Nikolaj Lunøe

Coaching: Hjælpsomme spørgsmål

I disse år udbydes en lang række services på og uden for arbejdspladsen, der har spørgsmålets forløsende kraft som centrum i det, man med en samlebetegnelse kunne kalde hjælpsomme samtaler. Rådgivning, konsultation, psykoterapi, sparring, mentoring, coaching er bare nogle af de betegnelser, vi nu bruger om en klasse af samtaler, der i realiteten ikke er så forfærdeligt forskellige.

Poul Langagergaard

Når HR bliver HRs værste fjende

Intet kan være mere meningsfuldt end arbejdet med at udvikle og udfolde det menneskelige potentiale i en organisation.

Ulla Bechsgaard

MUS er ramt af en midlertidig metaltræthed

Mange oplever en vis metaltræthed i forhold til MUS, men det skyldes ofte, at MUS-systemet ikke er blevet holdt ved lige, mener professor emeritus Henrik Holt Larsen fra CBS, som er ekspert i HRM.