Cases


DANICA PENSION

Få et indblik i hvordan Danica Pension er gået fra halvårlige MUS samtaler til korte, hyppige og meningsfulde Check-in samtaler. Du får indblik i udfordringen, processen, konkrete udbytter og centrale tipping points.

Franciska Kann

Udviklingssamtale i grupper

Traditionelt anses medarbejderudviklingssamtaler for at være en samtale individuelt for den enkelte medarbejder. Der kan dog være tilfælde, hvor det er hensigtsmæssigt at afholde udviklingssamtalen i fællesskab i en afdeling - som gruppeudviklingssamtale (GRUS), idet det kan bídrage til at udvide følelsen af fælles ansvarlighed for gruppens udvikling.