Værktøjer


Den gode medarbejderudviklingssamtale (MUS)

I dette værktøj kigger vi på den gode medarbejderudviklingssamtale (MUS), og du præsenteres for en praktisk anvendelig processkabelon til gennemførelsen af en medarbejderudviklingssamtale.

Franciska Kann

Den professionelle samtale

Den professionelle samtale adskiller sig fra en almindelig samtale ved, at det bl.a. er den "professionelle" parts opgave at bistå den anden med at finde ud af, hvad det er, der skal opnås.

Franciska Kann

Udviklingssamtalen

En udviklingssamtale skal indeholde de emner, som leder og medarbejder hver for sig ønsker at drøfte.

Franciska Kann

Udviklingssamtaler - en introduktion

Udviklingssamtalen skal ses som ét blandt andre midler til at arbejde med organisationens udvikling ud fra den overbevisning, at medarbejderne er dens vigtigste ressource.

Mette Mejlhede

Skemamateriale til medarbejderudviklingssamtalen

For at bidrage til et velfungerende medarbejdersamtaleforløb, hvor begge parter synes, de har fået et udbytte, der står i forhold til det, der er investeret i samtalen, kan det være hensigtsmæssigt at forberede, strukturere og fastholde samtalens forløb.

Claus Hellmann Hansen

Tilbagemeldinger

At give og modtage tilbagemeldinger er en naturlig del af tilværelsen. Tilbagemeldinger kan være negative eller positive. De kan være ensidige, hvor fx chefen giver tilbagemelding til medarbejderen. Eller de kan være gensidige, hvor begge parter giver hinanden tilbagemeldinger. I forbindelse med ens arbejdsliv er der endvidere mange forskellige formelle situationer, i hvilke tilbagemeldinger indgår som helt naturlige og uundværlige elementer.

Toril Harvad

Checkliste til medarbejderudviklingssamtalen

For at sikre en ensartet behandling af alle ansatte i en virksomhed, er det en god idé at aftale nogle retningslinier, der skal gælde for medarbejderudviklingssamtalerne.

Mette Baltzer Knudsen

Værktøj til afdækning af psykologiske kontrakter

Dette værktøj kan bruges til at sætte fokus på – og få større klarhed over – de psykologiske kontrakter, man er involveret i som medarbejder eller chef. Uanset om du kigger på din egen situation som ansat, eller du evt. har et ledelsesansvar over for andre, har du, og mødes du, med krav og forventninger, og det er netop disse, der er kernen i en psykologisk kontrakt.

Claus Hellmann Hansen

Grundlaget for effektiv Performance Management

De fleste virksomheder anvender i dag en eller anden form for samtalesystem. Imidlertid sker det ikke altid problemfrit. Derfor er formålet med denne beskrivelse at se på PM som et system, der i det daglige kan hjælpe ledere og medarbejdere, og ikke blot som en årlig samtale.

Poul Langagergaard

5 gode råd til at forbedre dine MUS-samtaler

Siden jeg i 1980’erne begyndte at føre MUS-samtaler med mine medarbejdere og mellemledere, har der været en ongoing diskussion om værdien af MUS-samtaler.