Værktøjer


Niels Peter Rygaard

Overdragelse af lederfunktioner til projektgrupper/team

I de fleste organisationer er det en ledelsesopgave at uddelegere opgaver til team og selvstyrende projektgrupper. Men hvordan starter ledelsen overgangen til projektgrupper/team, når man er vant til at lede på ganske almindelig vis i stabs-/linje organisationer?

Claus Hellmann Hansen

Leavitts diamant – strategisk analyse

Når en ledelse ønsker at vurdere konsekvenserne af en strategisk forandring, er der behov for en enkel model, som dækker de væsentligste områder, uden at alle mulige små detaljer skal inddrages. Harold Leavitt designede en sådan model i sin bog, Managerial Psychology, fra 1958. Den blev senere revideret i Leavitt, Harold J., 1965, Applied Organizational Change in Industry. Chicago, Rand McNally.

Anthony F. Buono

Fusionernes paradokser

Hvorfor er fusioner så svære at håndtere? I denne artikel præsenteres en række paradokser, som gør sig gældende i forbindelse med fusioner. Paradokserne viser, at fusioner er en kompleks affære, med mange modstridende interesser. Artiklen fungerer som et værktøj til at styrke forberedelsen af fusionsprocessen og bevare realismen igennem forløbet.

Videoforelæsning: Leading an Environmentally Sustainable Enterprise

Martin Madeus, 9. April, 2009, MIT Sloan School of Management, www.mitworld.mit.edu. Varighed: 0:49:49 minutter.

Dorte Rudi Andersen, Claus Dam Nielsen, Susanne Thagaard

Leg i organisationer, ej helt seriøst?

Leg som interventionsform tillægges i stadig højere grad betydning i forbindelse med organisationsudviklende aktiviteter. Flere organisationer refererer eksplicit til legen som en positiv ressource, hvilket medfører forventning om at fremstå innovative og fremadrettede.